ÅSIKT

BRA – men vägbyggen löser inte problemen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Utmärkt att den borgerliga alliansen väljer att behålla biltullarna. Men det är oroväckande att de nu säger att de pengar trängselskatten drar in ska användas för nya vägbyggen. Vi behöver både trängselskatter och en kraftig satsning på kollektivtrafiken.
LEDARE

Trängselskatterna i Stockholm blir kvar. Det beskedet lämnade de fyra borgerliga partiledarna igår.

Egentligen är det bara några moderata kommunalråd i Stockholms förortskommuner som har anledning att vara förvånade. Såväl sakligt som politiskt skulle det ha varit vansinne att slänga erfarenheterna av vinterns försök i papperskorgen.

Exempel för andra

Trängselskatten minskade effektivt biltrafiken och köerna i Stockholm så att det faktiskt gick att komma fram. Miljön blev bättre och Stockholm har gång på gång lyfts fram som ett exempel för andra städer i världen. Administrativt fungerade systemet och de närmast berörda, invånarna i Stockholm, röstade för en fortsättning.

Mot den bakgrunden hade det varit provocerande att förstöra kapital genom att skrota betalstationer och annan infrastruktur. Det har också många borgerliga politiker insett. Utan gårdagens helomvändning hade frågan kunnat växa till ett parlamentariskt problem för Fredrik Rein-feldt.

Att skrota trängselskatten skulle ha haft ett mycket högt politiskt pris för den tillträdande regeringen. Därför får stockholmarna som de vill och avgifterna blir kvar. Det är utmärkt.

Måste vara väl utbyggd

Samtidigt innebär gårdagens besked att de borgerliga partierna tycks vara på väg att lämna en av försökets viktigaste grundprinciper, överföringen av resurser från bilismen till kollektivtrafiken.

En stad av Stockholms storlek måste ha en väl utbyggd kollektivtrafik. Det är en förutsättning för att staden ska fungera.

Bara att behålla dagens standard i kollektivtrafiken kräver enorma investeringar. Att bygga ut den, till exempel för att förbättra järnvägens kapacitet, kräver ännu mer pengar.

Därför borde investeringar i bussar, tunnelbanor, spårvagnar och tåg stå överst på stadsplanerarnas dagordning.

Att låta bilismen vara med och betala utbyggnaden av kollektivtrafiken är dessutom god fördelningspolitik. Det innebär en överföring från män till kvinnor, från högavlönade till lågavlönade. Mer rättvisa, kort sagt.

Vid sidan av de minskade köerna är en viktig effekt av Stockholmsförsöket att kollektivtrafiken faktiskt fått större resurser. Fler avgångar i tunnelbanan och nya busslinjer har skapat en enklare vardag för många människor.

Löser inte trafikproblemen

Att de fyra partiledarna nu betonar att de pengar trängselskatten drar in ska användas för nya vägbyggen är olyckligt.

Trafikproblemen i Stockholm kommer inte att lösas av nya vägbyggen. Inte miljöproblemen eller investeringsbehoven i tunnelbanan och järnvägen heller.

Det handlar om vardagen för människor i staden, och om den miljö vi lever i. Därför behövs både trängselavgifter och en kraftig satsning på kollektivtrafiken.IP

ARTIKELN HANDLAR OM