ÅSIKT

De rika länder måste ta sitt ansvar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: En pojke på Jamaica tar skydd mot orkanen Dean.
LEDARE

22 augusti 2007. Orkanen Dean kastade sig över Mexiko i går efter att ha drabbat öar i Västindien med flera dödsfall som följd. Turligt nog passerade ovädret den mexikanska kusten i ett relativt glesbefolkat område. Skadorna blev mindre än befarat, men faran är inte över.

Tidigare i sommar vållade våldsamma monsunregn i Sydasien över 2?000 människors död. Översvämningar i Nordkorea har gjort kanske 200 000 människor hemlösa.

Det går inte att bevisa att enskilda väderkatastrofer beror på klimatförändringarna. Däremot är trenden klar: mer våldsamt väder, precis som forskarna förutspått.

Bindande löften

Nyligen kom ännu en rapport om sambandet mellan högre yttemperatur i haven och antalet orkaner. Forskare på Georgia Institute of Technology ser klimatförändringarna som en trolig orsak till fler orkaner.

Översvämningar, stormar och torka drabbar de fattiga hårdast. Huvudansvaret för växthuseffekten vilar däremot på de rika. Västvärlden har sedan länge byggt sitt välstånd på olja och kol. Trots allt tal om Kinas och Indiens växande ekonomier så är fortfarande koldioxidutsläppen per invånare betydligt större i USA och Europa.

Därför måste den rika världen förändra sin livsstil och leda utvecklingen av den teknik som kan lösa klimatproblemen.

Hittills har alldeles för lite skett. Nästa klimatavtal, som enligt planerna ska skrivas under år 2009, måste innehålla bindande löften om kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser. Det internationella stödet till fattiga länder som drabbas måste öka. Sverige borde för sin del öka den del av biståndet som hjälper u-länder att anpassa sig till ett förändrat klimat.

EU-toppmötet i mars satte upp ambitiösa mål för att minska utsläppen, spara energi och satsa på förnybara bränslen. Nu finns det tecken på att regeringarna försöker smita undan.

Många EU-länder har svårt att uppfylla ens de mål som redan är beslutade. Troligen blir lösningen att köpa utsläppsrätter av fattiga länder. Samtidigt lobbar europeisk industri, inklusive svenska Vattenfall, för att nästa klimatavtal ska bygga på global utsläppshandel med ett gemensamt pris på koldioxid. Det betyder i praktiken att företagen slipper göra dyra åtgärder på hemmaplan.

Måste gå före

Visst behöver fattiga länder stöd för att inte upprepa den rika världens misstag, och visst finns möjligheter till utsläppshandel redan i dagens klimatavtal. Men det är fullt möjligt att både hjälpa u-länderna och genomföra kraftiga minskningar av utsläppen i de rika länderna.

EU:s och Sveriges klimatmål måste vara så ambitiösa att de sätter press på företagen att utveckla ny teknik. Därför är det fel att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i fattiga länder för att minska kostnaderna för den egna industrin. Europa, USA och Japan måste gå före?–?annars sviker den rika världen sitt ansvar.

ME