Virusdöden får inte bli en klassfråga

Svensksomaliernas öde är resultatet av ojämlikhet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Stadserien poppar upp i tanken dessa dagar.

Per Anders Fogelströms skildring av hur Sverige och Stockholm gick från trångboddhet, extrema klassklyftor, barnarbete och fattigdom till att bli ett land av framgångar. Det lortiga, vägglusiga Sverige med hög barndödlighet blev långsamt till det Sverige vi andra fick privilegiet att växa upp och leva i.

Men Sverige har också i modern tid glidit isär och monterats ner.

I Stockholm skiljer 18 år i förväntad medellivslängd mellan de fattigaste och rikaste delarna av staden.

Trångboddheten är åter ett faktum och den är inte bara ett storstadsfenomen. I delar har vi därför också fått tillbaka den utsatthet som Ludvig Nordström skildrade i radioserien Lort-Sverige 1938 som handlade om trångboddheten och de bostadssociala bristerna i Sverige.

Lite information

Minst 6 av de 15 som dött på sjukhus i Stockholm i Covid-19 är svensksomalier. Många av de döda kommer från Järvaområdet i Stockholm som präglas av fattigdom och också trångboddhet.

Till SVT sa Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensk-somaliska läkarföreningen följande, under söndagen:

– När det spreds till Sverige fanns det inte så mycket information på somaliska och många levde som vanligt.

Jihan Mohamed pekar även på trångboddhet som en av de tänkbara faktorerna till detta mycket brutala resultat.

Alla måste få information

Att få ut information som alla som bor i Sverige kan ta till sig borde vara självklart i en kris. Det är direkt nödvändigt för att stoppa spridningen av viruset. Inledningsvis var detta ett problem, och snabbhet inledningsvis är avgörande enligt WHO ifråga om att vidta åtgärder vid ett sjukdomsutbrott.

2017 spreds mässling i Järvaområdet. Insatser gjordes, men tyvärr verkar viktiga lärdomar gått om intet. Lärdomar som hade kunnat komma till användning i det läge vi nu är i.

Att så många av de som dött i Covid-19 är svensksomalier är det brutala resultatet av klassamhället och den trångboddhet som uppstår när det inte finns tillräckligt med bostäder.

Allt detta har politiska lösningar som vi måste ta tag i så fort pandemin är över. Det handlar om fler bostäder som alla har råd mer och ett fungerande samhälle i hela landet.

Ingen ska behöva dö av klassklyftor och trångboddhet.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.