Mejla

Björn Fridén

Titta, hon pratar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

– men i vilken befattning uttalar hon sig?

HAR RÅD MED FRISPRÅKIGHET Maud Olofssons tankar om prisreglering är ett välkommet inslag – men väcker frågor. I vilken befattning är det egentligen Olofsson uttalar sig? Är det Centerledaren Maud Olofsson eller är det näringsministern?
HAR RÅD MED FRISPRÅKIGHET Maud Olofssons tankar om prisreglering är ett välkommet inslag – men väcker frågor. I vilken befattning är det egentligen Olofsson uttalar sig? Är det Centerledaren Maud Olofsson eller är det näringsministern?

Dagens avlöjande att Maud Olofsson kommer att lämna partiledarposten senast nästa år gör hennes nyvunna allianskritik fullt förståelig. Nu kan hon kosta på sig en helt annan frispråkighet.

Vinterns höga elpriser har lett till stor frustration. Aftonbladets eluppror har samlat över fyrahundratusen namnunderskrifter.

Med det i åtanke blir Olofssons tankar på prisreglering från i?går ett välkommet inslag, då hennes tidigare bidrag i debatten mest handlat om att folk ska isolera lite. Men det väcker frågor.

Relevant fråga

I vilken befattning är det egentligen Olofsson uttalar sig? Är det Centerledaren Maud Olofsson, eller är det näringsministern med bland annat elnätet som ansvarsområde? Det är en relevant fråga, för med de ojämna maktförhållanden som råder i Sveriges regering är det svårt att säga med säkerhet.

Det är svårt att säga hur det ligger till när de små regeringspartierna går i opposition mot den regering de sitter i – och till råga på allt gör det på de områden där de själva har satts att styra. Centerpartiet gör det i elfrågor och Kristdemokraterna gör det i sjukförsäkringsfrågor. Att de tycker att de med tro­värdighet kan gå i opposition mot regeringen säger något om hur lite makt de har i den.

Nyvunnen insikt

Det är Moderaterna som bestämmer. Även på de områden som småpartierna tillåts sköta.

Därmed faller Maud Olofssons nya oppositionsroll platt. Hon tycks nu ha en nyfunnen insikt att marknaden inte är helt felfri när den sköter infrastruktur, men Moderaterna går inte alls i sådana tankar. Liberal ekonomisk teori är en ypperlig karta, det ska inte verkligheten få förstöra.

Kartan ska inte heller få förstöras av utförsäkringarna och det elände de för med sig. De humana delarna av Kristdemokraterna som håller sina moraliska principer högre än frimarknadsprinciperna har redan höjt rösten. Att Göran Hägglund är chef för det departement som ansvarar för utförsäkringarna är mest en försvårande omständighet. Han får inte styra över utförsäkringspolitiken, men han förväntas ta ansvar för den.

Pratar mot slutet

Detsamma gäller ju också dessvärre för Maud Olofsson. För i slutändan handlar det om medborgarna och deras el­priser. Så som regeringens maktfördelning är konstruerad har de ingen anledning att lyssna på Centerledaren Maud Olofssons förslag om prisreglering om inte energiministern Maud Olofsson följer färg. Men en sak är säker: ju närmare hennes avgång vi kommer desto mer frispråkig kommer hon att bli.

Av: 

Björn Fridén

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Björn Fridén