Lojalitet kan inte beställas

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2011-02-07

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kompetens, engagemang och förtroende är ingenting som kan levereras "just in time”

”Som rockstjärnor” Saabs nye ägare Victor Muller och vd:n Jan-Åke Jonsson på plats i fabriken i Trollhättan för snart ett år sedan när produktionen äntligen drog i gång igen. Vid den tidpunkten hade fabriken stått helt stilla under flera veckor.

Den har gått ett drygt år sedan den där märkliga dagen när Saabs gänglige vd Jan-Åke Jonsson återvände till Trollhättan med företagets nye ägare,

Victor Muller, i släptåg. Som rockstjärnor, skrev Aftonbladet. Alla visste att det skulle bli svårt.

Dödsmässan för svensk industri i allmänhet – och Saab i synnerhet – hade pågått i åratal. Men engagemang och lojalitet – värden som inte syns i en balansräkning – har försatt berg. Försäljningssiffrorna har inte nått målen, men i detta ögonblick lämnar trots allt bilar bandet i Trollhättan.

Nytt förslag mot ny linje

LO:s avtalssekreterare Per Bardh föreslog nyligen ett system för tillfälliga permitteringar. LO vill att arbetsgivare, anställda och staten delar på kostnaderna för att företag som har kortvariga problem ska kunna behålla arbetskraft, och de anställda behålla sitt jobb.

Ett liknande system fanns fram till början av 1990-talet, och i många konkurrentländer finns det fortfarande. Ändå signalerar förslaget en ny linje.

Under många år har fackliga företrädare hyllat strukturomvandlingen i nästan religiösa toner. Trygghet finns i utbildning och starka försäkringar, inte i försvar av arbetsplatser. IF Metall fick också ta emot

kritik för sitt krisavtal.

Förslaget om en permitteringsordning visar att perspektivet har fått fler nyanser, och kanske har det med Saab att göra.

Om det är en sak det senaste året i Trollhättan har visat är det hur komplex modern industriproduktion är. Det handlar om medarbetarnas kompetens, om underleverantörskedjor och om återförsäljarorganisationer. Och naturligtvis om kunder och deras förtroende. Allt lätt att rasera, men mycket svårt att bygga upp. Ändå är det precis det de anställda och ledningen i Trollhättan tvingats göra.

En ordning för permittering hade inte gjort Saabs resa lättare. Till det hade det krävts ett politiskt engagemang. Men krisen i Trollhättan pekar ändå på något viktigt.

Kompetens, engagemang och förtroende är ingenting som kan levereras ”just in time”.

Är det borta så är det.

Krävs tid för eftertanke

Det är därför inte bara de anställda, utan också företagen och samhället skulle tjäna på att det fanns lite mer tid för eftertanke och sökande efter lösningar innan anställda sägs upp och får gå hem.

Det betyder inte att fackföreningsrörelsen ska överge sin positiva syn på strukturförändringar, eller att olönsam verksamhet ska hållas under armarna. Men det betyder att det skulle behövas gemensamma

lösningar för att ta tillvara den svenska ekonomins långsiktiga möjligheter.

Aftonbladet
Ingvar Persson

Följ ämnen i artikeln