Ledare

Ångestparaden bryter stigmat

Av: 

Björn Fridén

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

MObiliserad styrka Ångestparaden kan bli ett steg på vägen för att förändra synen på psykisk ohälsa.

Foto: Per-Olof SÄNNÅS

LEDARE

13 JULI 2011. Psykisk ohälsa

I går marscherade den så kallade Ångestparaden genom Stockholm. Uppmärksamheten blev stor redan innan ett enda steg togs. Namnet till trots var det inte en grupp människor som traskade runt i staden och hade ångest tillsammans. Det var ett nytt radikalt grepp för att uppmärksamma psykisk ohälsa och förändra debatten.

Det är på tiden att stigmat bryts. Alltför länge har psykisk ohälsa diskuterats lite i skymundan, och då mest av remissinstanser, utredare och andra intressenter. Alltför sällan har de drabbade själva fått tillfälle att föra sin egen talan.

HBT-rörelsens arbetssätt har fått stå modell för Ångestparaden, vilket arrangörer­na också öppet berättar. Det som gjort HBT-rörelsen framgångsrik som politisk kraft är just förmågan att bryta sin egen stigmatisering. Aktioner, demonstrationer, seminarier och andra offentliga sammankomster har hela tiden varit viktiga instrument. I grund och botten har syftet varit att visa att man är folk som alla andra. Med denna attitydförändring kunde sedan en rad familje- och social­politiska reformer följa som hade varit omöjliga om stigmatiseringen fått bestå oförändrad.

Detsamma gäller de som lider av psykisk ohälsa – utan attitydförändring blir det ingen förändring i övrigt.

Viktigt bemötande

En av fyra drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet, och vilket bemötande man får är avgörande – inte minst för tillfrisknandet. Det handlar inte bara om bemötande vid eventuell behandling, det handlar om alla instanser från Försäkringskassan till fackklubben, från skolan till scoutkåren.

Det är mycket att göra för att, som arrangörerna skriver, ”lyfta fram psykisk ohälsa ur mörkrets och skammens garderober”. Och det är ett viktigt arbete som ligger framför hela samhället.

Psykiatrin genomgick stora ned­skärningar under 90-talet och återställdes aldrig riktigt, ungdomars psykiska hälsa försämras och det rapporteras om bristande stöd till anhöriga. Inget av detta kommer att vara möjligt att ta tag i på allvar utan en förändring i synen på de som lider av psykisk ohälsa.

Ett steg framåt

Där står ångestparaden för något nytt, ett första litet steg. Den visar på ett nytt sätt att tänka där de som borde vara huvud­personerna i frågan tar till nya radikala grepp för att ta kontrollen över debatten.

Det är en välkommen ljusning som förhoppningsvis kommer får stora effekter framöver.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!