ÅSIKT

Murbygget är olagligt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Mur eller stängsel, vad ska Israels bygge av en befäst gräns mot det palestinska samhället på Västbanken kallas? I båda fallen leder associationerna, helt riktigt, till symboler för ofrihet. Murar påminner oss om ett delat Europa, människor bakom stängsel om läger.

Den israeliska propagandan har med viss framgång lanserat ett begrepp fritt från den sortens associationer. De talar om en barriär.

Olaglig

Oavsett språkbruket är dock en sak klar. Byggandet av gränsbefästningen på ockuperad och konfiskerad mark är olagligt. Det bekräftade i går den internationella domstolen i Haag.

Domstolen slår fast att det israeliska bygget strider mot såväl FN-stadgan som mot internationell humanitär rätt. Risken är dessutom att det i praktiken skapar ”fakta på marken”, en annektering av delar av Västbanken.

Omvärlden

Enligt domen är Israel skyldigt att upphöra med murbygget och att ersätta dem som drabbats. Omvärlden ska också bidra till att den illegala situationen upphör. Det gäller inte minst FN:s säkerhetsråd.

Gårdagens dom kommer ändå inte att stoppa bygget.

Israels regering sa i går att man kan diskutera muren, men inte nu. Den politiska debatten präglas av en allt aggressivare bosättarrörelse. Motståndet mot planen för att utrymma Gaza har skapat rykten om ett attentat mot Sharons liv. Trots att målet med planen, precis som med muren, snarare är att etablera lättförsvarade gränser än att bygga fred anser många att den går för långt.

Det är knappast ett politiskt klimat där en dom från en internationell domstol får avgörande betydelse.

Trots det, domen slår fast att muren är olaglig. För framtiden är det viktigt.

IP