ÅSIKT

Subventionerad lön är rätt väg

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Varför betalar vi så många för att stanna hemma? frågar LO-ekonomerna i en färsk rapport ”Arbetsmarknadspolitiken vid ett vägskäl”.

Det är en mycket relevant fråga. Och de drar en för LO uppseendeväckande slutsats.

”För samhällsekonomin är varje krona som en person kan bidra med till det samlade förädlingsvärdet lönsam. Därför är det bättre att subventionera anställningar av personer med nedsatt arbetsförmåga än att betala dem för att stanna hemma och inte arbeta”, skriver de.

Det är sannolikt första gången sedan den historiske LO-ekonomen Gösta Rehns dagar som LO pläderar så för omfattande sysselsättningsstöd i form av lönesubventioner.

Fler sjukskrivna än arbetslösa

Diskussionen om sysselsättningen och arbetslösheten har hamnat i skuggan av debatten om ohälsan. Fler är i dag sjukskrivna än arbetslösa. 500 000 är förtidspensionerade. Många startar marschen in i sjukskrivning och förtidspensionering som arbetslösa.

De bokförs på olika kassor i statsbudgeten men frågan kvarstår: Varför betalar vi så många för att inte arbeta, när åtskilliga har både vilja och förmåga att arbeta?

Regeringens mål är att 80 procent av den aktiva befolkningen ska arbeta. I år har sysselsättningen sjunkit till 77 procent och den fortsätter att minska medan arbetslösheten lika obönhörligt växer.

Stödet ska gå till de arbetslösa

Regeringen har ett mål, men ingen politik för sysselsättningen. Hittills har den lutat sig mot fromma förhoppningar om en bättre konjunktur. Nu ljusnar det för ekonomin och tillväxten kommer – men inte jobben.

En stor del av de över en miljon människor som står utanför arbetsmarknaden gör det för att jobben helt enkelt är för få. Många har också svårt att konkurrera på arbetsmarknaden.

Reträttjobb och arbetsuppgifter där pressen är mindre måste skapas med hjälp av lönesubventioner. Det handlar om att ge de arbetslösa en subvention – inte att subventionera vissa jobb. Stödet kan göra en arbetslös som inte orkar jobba lika hårt, inte har full produktivitet, konkurrenskraftig och lönsam.

Lönsamt för samhället

Trots att det lönar sig för samhället att ta till vara allas arbetskraft var det 12 procent av befolkningen i åldrarna 16–64 år som år 2002 stod utanför arbetslivet. Samtidigt hade bara 2 procent i samma åldrar arbete med någon form av sysselsättningsstöd.

Frågan är, skriver LO-ekonomerna, varför så få får subventionerade anställningar när det finns så många som inte klarar av att jobba fullt ut.

Frågan är också varför LO behöver ställa frågan. Det borde vara regeringens uppgift att ställa frågorna och Ams självklara ansvar att ta fram fakta och argument för en mer effektiv, aktiv arbetsmarknadspolitik i stället för att invagga regeringen i tron att en ny ”sökteori” ska klara arbetslösheten.

Sverige behöver en sysselsättningspolitik, när kommer den?

LA