ÅSIKT

Låt inte stormakter skydda folkmördare

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Under Vietnamkriget var Kambodja och Pol Pots fruktade Röda khmerer USA:s allierade. Efter att skräckregimen föll fruktade många att Pol Pot skulle återvända, bland dem Sokly Tum som här syns vid en massgrav utanför Phnom Penh.

04 augusti 2009 Mitt under pågående rättegångar mot några av de tidigare ledarna för Röda khmererna

i Kambodja kommer uppgiften att USA för elva år sedan ville skicka Pol Pot till Sverige.

På svensk mark skulle han ställas till svars för folkmordet.

Sverige sa nej tack, och strax därefter avled Pol Pot.

I radion i går berätt-ade Thomas Hammarberg, som då var FN:s sändebud i Kambodja, om den förvirring som präglade det internationella samfundets agerande. Samtidigt som USA drog iväg på sin kant arbetade FN för att få till stånd en internationell domstol på kambodjansk mark. I princip den process som pågår nu.

Clinton ville åtala Pol Pot

Hammarberg gjorde några tolkningar av USA:s iver. Dels ville man kompensera för sitt tidigare realpolit-

iskt motiverade stöd till Pol Pot.

Efter Vietnams invasion av Kambodja 1979 var Röda Khmererna USA:s allierade och tilläts till och med

representera Kambodja i internationella sammanhang.

Under Clinton ville man lägga om den politiken och ställa Pol Pot inför rätta.

Det andra skälet var att USA var skeptiskt till arbetet med att upprätta en permanent internationell brottmålsdomstol i Rom. En insats mot Pol Pot skulle visa att USA ändå intresserade sig för internationell rätt.

En bricka i det politiska spelet

Hela historien speglar den internationella juridikens problem att vara just en rättslig instans, och inte

reduceras till en bricka i ett storpol-itiskt spel. Carla del Ponte, kompetent och stenhård tidigare åklagare i rättegångarna mot krigsförbrytarna på Balkan, skriver mycket om detta i sina memoarer, som kom ut på engelska tidigare i år. Hon ville att juridik-en, det vill säga graden av brott och möjligheten att hitta bevis, skulle styra vilka som åtalades i Haag. Men pol-itiker från alla håll låg på för att mildra anklagelserna eller för att skjuta upp rättsprocesserna mot vissa av förbrytarna. Diplomatin ”krävde” större finkänslighet än vad del

Ponte var redo att visa.

I Kambodja hamnade USA rätt efter sitt vansinniga decennielånga stöd till en av historiens värsta folkmördare. Det hade varit utmärkt om Pol Pot hade ställts inför rätta. Men tuvhoppandet, oviljan att ingå ett större

internationellt arbete för rättvisa, riskerade ändå att underminera rättsprocessen. Om Pol Pot hade kidnappats och flugits till Sverige hade hans anhängare lättare kunnat hävda att den var realpolitiskt motiverad.

Handlar om kontakter

Den internationella rätten är i dag långt ifrån fri från sådana övervägand-

en. Den krigsförbrytare eller folkmördare som kan vinna stöd från en stormakt har alltid större chanser att klara sig. Det hindrar inte att det är just detta oberoende man måste sträva efter, och i den meningen står den internationella rätten bara i startgroparna. Massor återstår att göra innan brottslingar kan dömas utifrån sina handlingar, inte sin förmåga att knyta kontakter.

JB

ARTIKELN HANDLAR OM