ÅSIKT

Nu tackar EU:s höger Reinfeldt

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: björn lindahl
Sveriges EU-ordförandeskap har präglats av riskminimering. För det tackas Fredrik Reinfeldt av Europas höger, bland andra Maria Corazza Bildt.
LEDARE

17 December 2009. EU-ordförandeskapet

I ett halvår har Sverige varit värd för EU. I går tackade unionens parlament Fredrik Reinfeldt för värdskapet. Vänligheterna, tidsmässigt begränsade till två minuter per orator, kulminerade med Anna Maria Corazza Bildts lyckönskan till det svenska ordförandeskapet. Som vid vilken familjehögtidlighet som helst.

Den svenska effektiviteten, noggrannheten och administrativa dugligheten var begrepp som slog an själva grundtonen. Det svenska regeringskansliets alla flitiga medarbetare förtjänar säkert det berömmet.

De förkroppsligar Reinfeldts arv

Annars kan ordförandeskapet kallas blekt, huvudsakligen en period av riskminimering. Som Svenska Dagbladets Brysselkorrespondent, Rolf Gustavsson, kliniskt och osentimentalt sammanfattar: Barroso, Herman Van Rompuy, Lady Ashton ”förkroppsligar Reinfeldts arv till Europa.” Gustavsson vet oändligt mycket mer om EU än Reinfeldts hejarklack på borgerliga ledarsidor och bland krönikörer av alla de slag.

Felbedömde kriget i Georgien

Bedömningen av innehållet i senaste halvårets EU-politik beror inte på nationstillhörighet utan på politisk hållning. Reinfeldt har i huvudsak följt rekommendationer från unionens massiva högermajoritet. Försiktighet i fråga om övervakning av den kollapsande finansmarknaden, likgiltighet för den sociala dimensionen.

Någon gång har han, eller snarare Carl Bildt, brutit mot högermajoriteten, till exempel i kritiken av Israels ockupationspolitik och i ambitionerna att utvidga EU. Bildts utmärkta initiativ döljer hyggligt hans svåra felbedömningar om kriget i Georgien.

Besynnerligt nog fick Reinfeldt särskilt beröm för att Lissabon-fördraget kom ”på plats”, för att använda en formel som regeringschefen använder i varannan mening. Utvidgningen följde annars som ett resultat av den folkomröstning Irland måste upprepa. Det vägde avsevärt tyngre än Reinfeldts uppriktiga samtal med den tjeckiske statschefen Klaus.

Den politiska tyngden räckte inte

Det svenska ordförandeskapet vill gärna räkna in en avgörande seger vid klimatmötet i Köpenhamn. Skulle det bara komma an på arbetsinsatserna vore Reinfeldt värd högt betyg. Han bär inte huvudansvaret för det kaos och för den spricka som skiljer de rika ländernas ambitioner från de fattigas rimliga krav. Den svenske statsministerns politiska tyngd och förhandlingsförmåga tycks inte ha räckt till.

Reinfeldt återvänder till inrikespolitiken, en smula bitter. Det halva året i politikens mitt märktes bara marginellt och under tiden har allt fler väljare tröttnat på regeringen.

OS