ÅSIKT

Barn far illa utan ny lag

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

En fyra månader gammal pojke med svår virusinfektion på lungorna behövde akut vård. Det fanns dessutom stark oro för hans hälsa och utveckling. Socialtjänsten gjorde ett akut omhändertagande av barnet som Förvaltningsrätten godkände. Den rumänska modern över­klagade till Kammarrätten som gjorde en ny tolkning. Socialtjänsten har inte rätt att akut omhänderta barn till EU-migranter som far illa.

Har överklagats

Händelsen inträffade i december i fjol men är inte unik i sitt slag. Nu uttalar sig socialsekreteraren Anita Tingström i Ekot om att barn riskerar att stå utan skydd i det oklara rättsläget.

– Ja det skulle ju kunna vara att barnet inte får den sjukhusvård den skulle ­behöva eller skyddas ifrån prostitution. Eller skyddas från att fara riktigt ­illa.

Tolkningen av den så kallade LVU-­lagen, lagen om vård av ungdom, har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. I väntan på en dom, som kan ta lång tid, råder ­Sveriges kommuner och landsting, SKL, socialtjänster att trotsa Kammarrättens beslut.

Bryter mot FN:s barnkonvention

Barnminister Åsa Regnér är medveten om glappet i lagstiftningen. Om föräldrarna inte har nog stark anknytning till Sverige kan inte svensk domstol agera. Ett nytt lagförslag presenterades i en ­utredning 2015. Att anpassa svensk lag till en EU-förordning som redan finns ­skulle lösa problemet. Utredningen har resulterat i en proposition med andra lag­förslag till riksdagen men än har inget hänt för barn till EU-migranter.

Att inte skydda barn som far illa är att bryta mot FN:s barn­konven­tion. Unicef Sverige har länge drivit på ­social­departementet om behov av ett nytt lagförslag och nationella riktlinjer men inget händer. ­EU-migranternas barn är en utsatt grupp. Ändringar av lagar ska ­förstås inte ske i hast. Men i väntan på ­riktlinjer och nya lagförslag far barn illa.

Barns rättig­heter tar inte sommarlov.

ARTIKELN HANDLAR OM