Mejla

Daniel Swedin

Välfärdsskurkar hotar systemen

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: Pontus Lundahl/TT
Det saknas verktyg för att upptäcka och sätta stopp för kriminella som sätter i system att starta företag med avsikt att utnyttja våra välfärdssystem. De har lärt sig att det är här pengar kan hämtas hem mer eller mindre riskfritt.

14 Juli 2016

– Vi har inte verktygen att upptäcka och sätta stopp för det i realiteten.

Pia Bergman, nationell samordnare på Skatteverket, intervjuas i radions Eko­nyheter.

Det de inte har verktyg att upptäcka och sätta stopp för är ingen liten sak. Det handlar om kriminella som sätter i system att starta företag med avsikt att utnyttja välfärdssystem.

Slavlöner och svartanställningar

Skatteverket ser att kriminella företagare säljer arbetstillstånd till människor på flykt. Flyktingar får uppehållstillstånd, men står i ekonomisk skuld till företagaren. Pengarna hen betalar till arbetsgivaren blir sedan slavlöner för de papperslösa som är svart anställda i skurkföre­taget. Arbetsgivaren ser sedan nogsamt till att få ut olika sorters anställningsstöd för de personer som myndigheterna tror ­jobbar för honom.

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket bekräftar för Ekot att de ser samma saker.

Brottsförebyggande rådet har i en ­rapport visat att en stor del av Arbetsförmedlingens stöd till arbetsgivare som ­anställer långtidsarbetslösa går rakt ner i yrkeskriminellas fickor. 2011 visade Inspektionen för socialförsäkringen i en undersökning att fusk med assistans­ersättningen är landets mest organi­serade bidragsbrott.

När marknadsfundamentalism har fått styra har valfrihetssystem rullats ut, privatiseringar genomförts och oreg­lerade subventionsapparater byggts upp. Det har medfört att kriminella lärt sig att det är hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan man mer eller mindre riskfritt kan hämta hem ­stålarna. En av de mest besvärande ­effekterna är att Säpo fått utreda om det förekommer terrorrekrytering inom det nu begravda systemet med etableringslotsar.

Då har vi inte talat om att rehabiliteringshem för sköra människor har skötts av grovt kriminella eller om jobbcoacher som med hjälp av healing, berörings­terapi och hjärntvätt skulle göra arbetslösa arbetsamma. Och vi har inte nämnt hemtjänstbedrägerier i mångmiljon­klassen.

Förtroendet står på spel

Regeringen har tillsatt en utredning om välfärdsbrottsligheten, och krafttag ­behövs verkligen. Att, som regeringen gjort, koppla möjligheten att få permanent uppehållstillstånd till ett jobb var synnerligen obegåvat.

Ökat utbyte av information mellan ­olika myndigheter och ökade spaningsresurser för polisen vid misstanke om ­bidragsbrott måste till. Polis och åklagare kanske måste kopplas in tidigare i Försäkringskassans kontrollutred­ningar. Lagen om valfrihetssystem bör helt ses över och assistansersättningen stramas upp. Snårskogen av bidragsjobb måste röjas upp.

Det är inget mindre än förtroendet för välfärdsstaten som står på spel.

avDaniel Swedin

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM