Ledare

Äldreomsorgen måste få kosta

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

LEDARE

"Det är hög tid att erkänna den kompetens som finns inom omsorgen."

MENAR HON ALLVAR? En statlig utredning föreslår att ett nytt yrke­, äldreassistent, ska inrättas för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Menar Maria Larsson, kd, allvar med att hon vill göra vården bättre är det en bra start.
MENAR HON ALLVAR? En statlig utredning föreslår att ett nytt yrke­, äldreassistent, ska inrättas för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Menar Maria Larsson, kd, allvar med att hon vill göra vården bättre är det en bra start.

17 DECEMBER 2008. I en uppmärksammad artikelserie har Aftonbladet granskat villkoren i äldreomsorgen. Mer än 155 000 läsare skrev under

Aftonbladets upprop för en bättre äldrevård. Namnunderskrifter som överlämnades till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd).

Nu föreslår en statlig utredning att ett nytt yrke­, äldreassistent, ska inrättas för att höja kvaliteten i äldreomsorgen. Menar Maria Larsson allvar med att hon vill göra vård­en bättre är det en bra start.

Måste bli fler

I dag arbetar nästan 200 000 vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen. I framtiden måste de bli fler, behovet av personal som tar hand om äldre kommer att öka i takt med att vi blir allt friskare och lever allt längre. Därför måste arbetets status höjas. Tydliga kompetenskrav är ett sätt att uppnå det.

Även löner och arbetsvillkor måste bli bättre. I dag förlitar sig samhället på att kvinnor, för det handlar om kvinnodominerade yrken, tar hand om äldre utifrån ett kall. Det är hög tid att i stället erkänna den yrkes­kompetens och det kunnande som finns hos dem som arbetar inom omsorgen.

Utredningen föreslår att riks­dagen ska lagstifta om en lägsta nivå på kompetens för att få arbeta inom äldreomsorgen. Den som inte når upp till kompetenskraven ska inte få arbeta ensam. I dag är det vanligt att nyanställd och outbildad personal får ta ansvar för svårt sjuka eller döende personer efter bara en kort introduktion. Genomförs utredningens förslag är det slut med det.

Måste klara kompetenskrav

Den som vill bli äldreassistent måste­ klara kompetenskrav inom elva olika områden. Det handlar bland annat om värderingar, lagar och regler, kost, omsorg och åldrande.

Utredningen föreslår två vägar för att bli äldreassistent. Dels ska man kunna läsa en utbildning på gymnasiet eller komvux. Dels ska personal som arbetar inom äldreomsorg­en men saknar utbildning, det gör tre av tio anställda i dag, kunna få sin kompetens bedömd och om det behövs erbjudas utbildning. Efter 2015 ska ingen okvalificerad personal ensam få vårda äldre.

Staten måste betala

Ska kvaliteten i äldreomsorgen kunna bli bättre måste det få kosta. Bara utbildningen av äldreassistenter beräknas kosta 700 miljoner kronor om året. Till det kommer det kommer förbättrade löner och villkor för de som arbetar inom omsorgen.

Det är pengar som staten till stor del måste stå för. Så länge regeringen prioriterar skattesänkningar framför höjda statsbidrag till kommunerna är förutsättningarna för en förbättrad äldreomsorg mycket små.

JJ

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

/

Skola & utbildning

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!

ÄMNEN I ARTIKELN

Skola & utbildning