Avbryt skogsröjningen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Socialdemokraterna på Gotland tycker att naturen är minst viktig.

Först kommer tillgången på vatten, sedan kommer jobben och sedan kommer naturen, som Lisa Kalström säger i radioprogrammet Studio ett. Hon är vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden på Gotland och talar för sina partikamrater på ön.

Hon förklarar varför Socialdemokraterna på Gotland har sagt ja till Nordkalks planerade kalkbrytning i Ojnareskogen.

Skogen ligger mellan två naturskyddade områden. För bara några år sedan var området föreslaget som nationalpark, men nu ska det i stället bli kalkbrott.

Striden om skogen har pågått i sju år och det vi nu bevittnar kan bli själva finalen. När skogen väl är undanröjd och kalken bruten går skadorna inte att reparera. Det är därför ett 50-tal aktivister satt sig framför de gigantiska skördarmaskinerna. I dag motas de bort från skogen och det kan synas som en scen från 70-talet. Men frågan är mer principiell än så. Det handlar inte bara om en skog utan om alla skyddsvärda områden i Sverige.

Ojnareskogen kan bli prejudicerande.

Miljödomstolen sa från början nej till täkten, Nordkalk överklagade. Då gick dåvarande miljöministern Andreas Carlgren in och ändrade i miljöbalken. När Ojnareskogen kom upp i Miljööverdomstolen var den så kallade stopparagrafen i miljöbalken borta och Nordkalk fick sitt tillstånd.

Domen har överklagats av Naturvårdsverket. Skälen är flera. Arter hotas, det handlar om det område på Gotland som är minst påverkat av mänsklig verksamhet. Naturvårdsverket vill att Högsta domstolen prövar planerna på kalkbrytning därför att de bryter mot art- och habitatdirektivet, EU-domstolens praxis samt svensk lagstiftning.

Men innan Högsta domstolen fått säga sitt kör skogsmaskinerna fram. Demonstranter lyfts bort och snart spelar det ingen roll vad EU och Högsta domstolen anser om Ojnareskogen.

Det är obegripligt att Socialdemokraterna på Gotland inte valt att avvakta den sista prövningen. Den handlar inte bara om Ojnareskogen utan om alla skyddsvärda områden på Gotland och i hela landet.

Naturen är inte minst viktig. Den är alltid viktig. Avbryt skogsröjningen nu.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.