Jobbet ska inte vara som ”Big Brother”

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Allt fler blir övervakade och kartlagda på sin arbetsplats.
Allt fler blir övervakade och kartlagda på sin arbetsplats.

Utan förvarning meddelade ledningen för Upsala Nya Tidning härom veckan att de har infört ett rökförbud på arbetstid. ”Jag tycker att det hade varit snyggt att ge en liten förvarning och kanske förankra det lite först?”, säger tidningens fackordförande, Karolina Tolstav, till branschsajten Medievärlden.
Beslutet kan tyckas hälsosamt men är ett oroande tecken i tiden.

Omfattande övervakning av arbetsplatser

I veckan presenterade Sveriges akademikers centralorganisation, Saco, en kartläggning som visar att övervakningen av anställda på arbetsplatser är omfattande.

Det kan röra sig om kameraövervakning, drog- och alkoholtester, kontroll av GPS eller till och med att arbetsgivaren läser de anställdas e-post. Utvecklingen har underlättats av den nya tekniken.
Ofta sker införandet av övervakningen ensidigt från arbetsgivarens sida, utan MBL-förhandling eller samråd med fackklubb eller avdelning.

I Sacos rapport anger ett antal intervjupersoner att deras datoranvändning övervakas och att chefer använder loggböcker för att kontrollerar både att man arbetar och när man arbetar. Vissa arbetsplatser övervakar och för statistik över hur arbetstelefoner används och intervjupersoner uppger att de även har ombetts att lämna uppgift om sexuell läggning och religiös tillhörighet.

Politiska åsikter registreras

De flesta säger att de inte vågar tacka nej till en vänförfrågan på sociala medier från chefen.

Också politiska åsikter har blivit av större intresse för arbetsgivaren, särskilt sedan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, enligt ett antal intervjupersoner.

Man behöver inte vara paranoid för att få paranoia av att läsa om det nya övervakningssamhället.
De senaste åren har träning på arbetstid väckt en het debatt. En del menar att stegräkningar och gemensamma joggingturer ger bättre hälsa och skapar gemenskap med kollegorna, medan andra upplever det som påtvingad hälsohets.

Hurtiga chefer belönar likasinnade

En ny avhandling vid Stockholms universitet visar att elitmotionerande chefer favoriserar medarbetare som delar deras vanor och värderingar kring motion och hälsa.
Du är inte bara vad du äter utan du tjänar också därefter.

Det finns i många fall goda intentioner med rökförbud, övervakning och tester av olika slag, men det är trots allt de yrkesmässiga prestationerna som ska värderas högst.

Ny integritetsskyddande lagstiftning

För åtta år sedan lämnade en statlig utredare förslag på hur en lagstiftning om integritet i arbetslivet skulle kunna utformas. Sedan dess har övervakningen av arbetssökande och arbetstagare bara ökat. Det är dags för regeringen att se över ett nytt lagförslag. Arbetslivet ska inte vara som att bli ofriviligt indragen i dokusåpan ”Big Brother”.

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.