Allemansrätten hotas av regeringens Tidöavtal

Utan strandskydd kan de rika ta din badplats

Ulf Kristerssons statssekreterare Johan Jakobssons trädäck och brygga är under polisutredning.

Ulf Kristerssons statssekreterare Johan Jakobsson är just nu inblandad i en rättstvist kring ett svartbygge i Stockholms skärgård. Han har polisanmälts av Värmdö kommun för att olovligt ha anlagt ett trädäck vid sitt lantställe.

Bryggan och trädäcket ska ha byggts i strid med strandskyddsreglerna och godkänts först i efterhand.

Man skulle kunna tycka att en statssekreterare som bryter mot strandskyddsreglerna få lämna sitt uppdrag. I Kristerssons regering väljer man istället att göra om reglerna.

Slopat strandskydd

I det nya Tidöavtalet som har förhandlats fram under hösten vill regeringen tillsammans med SD göra det möjligt att bygga strandnära. Bara områden där exploateringstrycket är ”exceptionellt högt eller synnerliga skäl föreligger” ska ha ett strikt strandskydd.

Varken dammar eller återskapade våtmarker kommer vara fredade.

Den svenska allemansrätten är bland det finaste vi har. Till skillnad från de flesta andra länder kan vi röra oss fritt i skog och mark, plocka bär och svamp. Vi kan stanna till vid en sjö eller kust, fiska, ta ett dopp eller slå upp ett tält för en natt.

Sedan 1994 står det inskrivet i regeringsformen: ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. I miljöbalken står det vidare att alla som utnyttjar allemansrätten ska visa hänsyn och varsamhet till den.

Allemansrätten hotad

I miljöbalken ingår också strandskyddslagen. Den infördes för över sjuttio år sedan för att hela svenska folket, inte bara de med pengar, skulle ha tillgång till Sveriges vackra kuster och vatten.

I huvudsak innebär strandskyddet att bygglov inte får beviljas 100 meter från hav, insjöar och vattendrag. Länsstyrelserna har möjlighet att utöka detta område upp till 300 meter. Dessa lagar har länge irriterat många.

Sverige är ett land med lång kustremsa och hundratusentals öar och sjöar. Är det så farligt om strandskyddet luckras upp en aning så att fler får möjlighet till vacker sjöutsikt?

Svaret är att det i slutändan kommer att förändra allemansrätten i grunden.

Biologisk mångfald

Tillgången till stränder för bad och friluftsliv riskerar att begränsas. Dessutom försvinner viktiga livsmiljöer för många växter och djur.

Våtmarker bidrar också till vattenrening och genom torvbildning, som stora myrmarker, kan de binda koldioxidutsläpp och minska klimatförändringarna.

Ulf Kristerssons regering vill istället att fler ska kunna göra som hans statssekreterare. De som inte har råd med egen badbrygga får väl betrakta dem på avstånd.