ÅSIKT

EU-kommissionen skadar frihandeln

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Kritiserar Sverige Mc­Creevy tycker att Sverige bryter mot EU:s regler för arbetskraftens rörlighet.
LEDARE

EU:s kommissionär för den inre marknaden, irländaren Charlie McCreevy, tycker att Sverige bryter mot reglerna för arbetskraftens fria rörlighet. Det förklarade han i går vid ett besök i Stockholm. Bakgrunden är den så kallade Vaxholmskonflikten.

Konflikten mellan det lettiska företaget Laval och de svenska facken har blivit en symbol för försvaret av den svenska arbetsmarknadsmodellen. Blockaden handlade om rätten till ett kollektivavtal och debatten om möjligheten att försvara den rätten på en öppen europeisk arbetsmarknad.

Lönedumpning

Utan möjligheter att tillgripa stridsåtgärder mot företag som dumpar lönerna skulle den svenska arbetsmarknaden ligga öppen för underbudskonkurrens. Systemet med frivilliga kollektiv­avtal skulle vara omöjligt att upprätthålla.

Den svenska Arbetsdomstolen konstaterade att Byggnads strids­åtgärder inte strider mot svensk rätt. Däremot vågade domstolen inte slå fast om de svenska rättsreglerna är förenliga med EU:s fria rörlighet.

Därför ligger frågan nu sedan tre veckor tillbaka på EG-domstolens bord.

Försvarar kollektivavtalen

Den svenska regeringen kommer enligt Hans Karlsson att försvara kollektivavtalen.

Kommissionen har alltså däremot enligt McCreevy redan bestämt sig för att argumentera emot det svenska systemet.

Det vore märkligt. Inte minst som McCreevy är ansvarig för att försöka genomföra en omarbetad variant av förslaget till tjänstedirektiv som just nu behandlas inom EU.

Thomas Östros förklarade i går att det inte kan bli något tjänstedirektiv om det inte finns skydd mot social dumpning.

McCreevy utmanar inte bara en redan EU-skeptisk svensk opinion. Han riskerar dessutom att reta upp hela den europeiska fackföreningsrörelsen.

I samband med firandet av 20-års­jubileet av EU:s sociala dialog höll Europafackets generalsekreterare John Monks för bara en vecka sedan ett tal. Med hänvisning till bland annat Vaxholm förklarade han att frågan om hur lagar, regler och kollektivavtal ska kunna upprätthållas är avgörande för att utveckla den inre marknaden.

Många motståndare

Med sitt utspel skapar McCreevy alltså inte bara osäkerhet om den svenska arbetsmarknadsmodellen. Han riskerar dessutom att göra om sin föregångare Frits Bolkesteins misstag. Att göra breda grupper av europeiska löntagare till sina motståndare.

Så kommer aldrig den inre marknaden att kunna utvecklas.

IP