ÅSIKT

Läs för mig, snälla pappa

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Fackföreningsrörelsen kan bidra till att fler läser böcker. Det visar inte minst rörelsen Läs för mig pappa, som startade i Sundsvall för några år sedan. Sedan dess har över tusen pappor gått kurs med tema läsande.
LEDARE

Nästan hälften av de manliga arbetarna läser aldrig en bok på sin fritid. Mer än hälften av de manliga akademikerna läser däremot böcker i stort sett varje vecka. Kvinnorna inom LO läser dubbelt så ofta som männen.

Det är några av resultaten i en rapport från LO som följer upp tidigare undersökningar av läsvanorna de senaste 20 åren. Resultaten visar att allt fler – framför allt män inom LO och TCO – i stort sett slutat läsa böcker.

Har det någon betydelse?

Hörnpelare i levande folkstyre

Frågan måste ställas. I diskussionen om kulturkonsumtion finns alltid en risk för moraliserande värderingar. Böcker anses finare än serier, opera har mer status än rock. Rangordningen är ofta djupt grundad i trygga medelklassvärderingar.

Det går dock knappast att överskatta läsandets betydelse. Litteraturen ger fantasin möjligheter och vidgar referensramarna. Den ger möjligheter att leva sig in i andra människors villkor och att omvärdera sin egen vardag.

Läsandet är kort sagt en viktig del av demokratin och medborgarskapet. Att svenskarna har varit, och fortfarande är, ett läsande folk är en av hörnpelarna i ett levande folkstyre.

Därför är det oroande om allt fler avstår från att läsa, men också att skillnaderna mellan olika grupper vuxit de senaste årtiondena. Det är manliga arbetare och tjänstemän som övergivit böckerna. Akademiker av båda könen och kvinnorna inom LO och TCO har däremot fortsatt att läsa.

Utvecklingen kan påverkas. Siffrorna visar att nedgången i bokläsandet inte har fortsatt de senaste åren. Tvärtom har läsandet bland LO:s medlemmar faktiskt ökat, om än marginellt. Möjligen är det en försenad reaktion på sänkningen av bokmomsen.

Kanske beror det också på att flera fackförbund engagerat sig i projekt för att öka läsandet bland sina medlemmar.

Sedan ett par år driver Hotell- och restaurangfacket tillsammans med Transportarbetareförbundet vägbibliotek.

Böcker och ljudböcker kan lånas av de anställda på väg­krogar och av chaufförer som passerar.

Projektet har blivit en succé och bara i år öppnas fyra nya vägbibliotek.

Litteratur på dagordningen

På initiativ av Åke Dansk, metall­arbetare i Sundsvall, startades för några år sedan rörelsen Läs för mig pappa. Målet är att få fäder att läsa för sina barn.

I dag deltar flera fackförbund i projektet och över tusen pappor har varit med på kurser med läsandet som tema.

I våras fick Åke Dansk Föreningen Ordfronts demokratipris.

Bibliotek, studiecirklar och litteraturstudier stod från början på folkrörelsernas dagordning.

Vägbiblioteken och projektet Läs för mig pappa är två exempel på att inte minst fackföreningsrörelsen fortfarande kan bidra till att göra litteraturen och böckerna tillgängliga.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM