ÅSIKT

Här är de nya terroristerna

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: EU har en ny strategi för att hitta terrorister, övervaka demonstranter. Nästa vecka kan beslutet tas. Det är ett allvarligt hot mot föreningsfriheten.
LEDARE

Några aktivister från Greenpeace hängde upp en banderoll i centrala Köpenhamn. Protesten mot genteknik i jordbruket var fredlig. Ändå kan organisationen fällas för brott efter att lagarna skärpts för att hindra terrorismen. I går fick nordiske chefen Lennart Daléus stå till svars i en dansk rättssal.

Det är ännu ett exempel på hur svepande lagstiftning fått dramatiska effekter efter 11 september 2001.

Kränker föreningsfriheten

Folkrörelserna i Sverige varnar för nya planer. Tusentals svenska organisationer måste registreras, övervakas och kontrolleras, enligt ett förslag från den internationella arbetsgruppen FATF. Syftet är att strypa penningflödet till terrorgrupper. Effekten kan bli kränkningar av föreningsfriheten och stora svårigheter att ge stöd till demokratirörelser i andra länder.

Justitiedepartementet lovade inför veckans FATF-möte att ta hänsyn till protesterna. Regeringen är tystare om vad som händer i EU.

Att övervaka ideella organisationer är en av hundratals punkter i den uppdaterade handlingsplan mot terrorism som EU:s toppmöte ska godkänna nästa vecka. Innehållet är brännande. Övervakning och hårdare tag står mot rättssäkerhet och integritet.

Thomas Bodström gick igenom handlingsplanen med sina kollegor förra veckan. Men i EU-nämnden fanns inte dokumentet på bordet. Justitiedepartementet brydde sig inte om att skicka det till riksdagen, trots att det fanns flera dagar i förväg.

Kränker integriteten

Även det svenska förslaget att lagra uppgifter om telefonsamtal och sms har fått hård kritik. Förra veckan spelade justitieministern ned betydelsen. ”I dag kan operatörerna lagra informationen hur länge som helst”, sa han till Expressen.

Flera experter hävdar att det är fel. EU:s dataskyddsdirektiv hindrar företagen från att lagra uppgifter om telefonsamtal obegränsad tid. Thomas Bodströms förslag är något nytt, ett krav på lagring av alla medborgares kontakter utan brottsmisstanke.

Svårt hitta balansen

Hotet från terrorismen är verkligt. Vissa av förslagen i EU:s handlingsplan behövs för att hindra nya dåd, andra är djupt tveksamma. Det finns ofta konflikter mellan säkerhet och personlig integritet. Att hitta rätt balans är svårt.

Just därför behövs politisk uppriktighet. När Göran Persson informerar EU-nämnden nästa vecka står grundlagskrisen och EU:s budget i förgrunden. Det får inte betyda att förslagen mot terrorismen slinker igenom utan öppen debatt. EU-toppmötet handlar också om föreningsfrihet och rättssäkerhet.

ME