Mejla

Jesper Bengtsson

Snömos om barns uppfostran

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Mår barn dåligt av att föräldrarna börjar arbeta tidigt?

På senare år har det kommer flera rapporter som säger att det är så. Att barnen skulle få svårare att knyta an till föräldrarna. Att de skulle bli mer otrygga. Och som vanligt är det mammorna som ska skuldbeläggas.

Forskare vid Essexuniversitetet hävdade nyligen att mammor som lämnade bort barnen före tre års ålder riskerade deras läskunnighet senare i livet.

Och för ett par år sedan hävdade FN-organet Unicef att mammorna bör stanna hemma minst tolv månader för att inte ”gambla” med sina barns utveckling.

Den krympande, men evigt övertygade tillbaka-till-köket-rörelsen, har därmed fått luft under vingarna. Kristdemokraterna och konservativa lobbygrupper har gjort vad de kunnat för att slå mynt av forskningen och har på det viset lagt ytterligare samvetsbörda på småbarnsföräldrarnas axlar.

Problemet är att det är snömos.

För någon vecka sedan publicerade socialforskare vid Colombiauniversitetet i New York den hittills största studien på området, och de hittar inga som helst belägg för att barn till föräldrar som börjar arbeta tidigt skulle må sämre. Forskarna har följt 1?000 barn under flera år.

Detta är en unik studie, säger professor Jane Waldfogel till tidningen The Guardian. Tidigare har man alltid frågat: om allt annat förblir detsamma i ett barns liv, vad blir då effekten av att mamman börjar arbeta?

Men resten av barnens tillvaro är förstås inte konstant, så det blir ett artificiellt sätt att se på saken.

Barn som går på förskolan får till exempel andra sociala förmågor och en pedagogisk fostran som föräldrarna ofta inte ger. Studien konstaterar att familjerelationer, hur föräldrarna beter sig mot barnen efter jobbet, ekonomisk status och den sortens faktorer ofta spelar en större roll för barnens utveckling än exakt vid vilken tidpunkt föräldrarna återgår till jobbet.

I grunden har nog de flesta föräldrar redan känt detta på sig, men nu finns det även vetenskapliga bevis. Det är med andra ord dags att avliva myten om att små barn mår dåligt av att föräldrarna börjar jobba.

Den konservativa lobbyn får se sig om efter andra argument.

Av: Jesper Bengtsson

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.