ÅSIKT

De grönas svaga kort

LEDARE

15 MAJ 2010. Miljöpartikongressen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Om krisen i euroländerna försvagar återhämtningen krävs det ännu mer av bred jobbpolitik”, sa Peter Eriksson när Miljöpartiets kongress inleddes i går.

Se där, ett klarsynt yttrande om behovet av tillväxt. Gröna röster för en politik i den riktningen är annars inte särskilt vanliga.

Mer än BNP-mätning

En syn på nedgången som en välkommen utveckling mot en dämpad ekonomisk aktivitet hade varit mer i linje med partiets idéer. En valrörelse där huvudnumret blir en tävling om tillväxt och ”skapa jobb till varje pris” vore ”förödande”, som Gröna studenters språkrör i Göteborg, Rikard Allvin, och riksdagskandidaten Valter Mutt skrev i Aftonbladet på fredagen.

Men ökad miljömedvetenhet, bättre och snabbare miljöanpassning av produktion och livsföring är inga motsatser till välståndsökning.

Och tillväxten kan och bör mätas som mycket mer än i termer av enkel BNP-ökning. Som jämlikhet, fördelning och, inte minst, jämställdhet, som utgjorde något av ett huvudnummer i Maria Wetterstrands inledningsanförande.

Går inte ihop

Det är tur för partiet att Maria Wetterstrand finns. När hennes egen popularitet ställs mot väljarförtroendet för partiets politik kan man verkligen tala om kontraster. Särskilt gäller det i centrala frågor som ekonomi och sysselsättning, visar en mätning av Novus Opinion gjord på uppdrag av Aftonbladet och TV4. Här har inte ens en femtedel särskilt stor tillit till partiets förmåga.

Miljöpartiet får helt enkelt inte välfärd och trovärdighet att gå ihop. Det är naturligtvis en brist – och sannolikt en fråga om tillväxt.

KA