ÅSIKT

Ny syn på säkerhet

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Utrikesminister Laila Freivalds tydliggjorde i går säkerhetspolitikens utvidgade roll – ett försvar av alla svenskar i den globala världen var de än befinner sig.
LEDARE

Skyldigheten att skydda människan, individen, måste stå i fokus i vår säkerhetspolitik, sade utrikesminister Laila Freivalds när hon i går talade på Folk och Försvars årliga konferens i Sälen.

Det var en samlad utrikesminister som tydliggjorde och utvidgade säkerhetspolitikens räckvidd: från ett försvar av nationen och medborgarna här hemma till alla svenskar i den globala världen varhelst de befinner sig. Och därifrån vidare till EU-nivån och till det internationella samfundet, FN. Skyddet av individen måste vara centralt på alla nivåer, underströk Freivalds.

Nu är hoten gränslösa

Kanske kan den fruktansvärda tsunamikatastrofen föra det goda med sig att synen på vad som är säkerhet breddas och krishantering får en mycket mer framskjuten plats i försvars- och säkerhetspolitiken. Hittills har fokus alltid legat på det militära försvaret, nu är hoten i långt högre grad civila och inte minst gränslösa.

Svenskar kan drabbas i hela världen. UD snabbar därför på upprustningen av sin internationella krisberedskap. Det gäller ett databaserat informationssystem där också ambassader och konsulat ska vara uppkopplade. Det innebär att UD på ett helt annat sätt ska kunna ta emot allmänhetens samtal än vad som var fallet vid tsunamikatastrofen när UD:s växel bröt samman. En särskild beredskapsstyrka ska upprättas som omedelbart kan rycka ut för att bistå svenskar och svenska ambassader i världen. Det verkar som självklara förstärkningar som redan borde funnits.

Laila Freivalds utvecklade också hur det internationella samfundets syn på säkerhet och krishantering måste utvecklas utifrån samma perspektiv som det nationella. Det måste handla om att skydda individer, inte enbart nationer eller ens enbart grupper. Skyddet av mänskliga rättigheter kräver att vi stärker både vår egen och FN:s möjlighet att agera mot hela bredden av dagens hot. Terroristattacker, miljökatastrofer, etnisk rensning, sexuella övergrepp och människohandel i spåren av krig och konflikter – allt hänger samman i säkerhetsbegreppet och vi har en skyldighet att agera också utanför vårt lands gränser.

Nu är det Perssons tur

Utrikesminister Freivalds lovade att FN:s generalsekreterare kommer att ha Sveriges fulla stöd för att få de verktyg det nationella samfundet behöver för att också i praktiken kunna axla ansvaret för en bredare kollektiv säkerhet.

UD förstärker nu sin krisberedskap. Något svar på om statsministern är beredd att göra detsamma i statsrådsberedningen hade Laila Freivalds inte. Det är dags också för Göran Persson att tänka om. I går ställde han berättigade frågor till Thailands premiärminister om varför inte människorna längs kusten varnades för jordbävningen. Både den thailändska premiärministern och den svenska statsministern måste svara på frågor om varför krisberedskapen inte fungerade.

LA