ÅSIKT

Marknaden klarar inte IT för alla

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

11 JULI 2002 De digitala klyftorna delar Sverige. Ett informationssamhälle för alla, heter det i partiernas stolta programförklaringar. Ändå är det svårt att få bredband i glesbygden.

Utredningen om elektronisk kommunikation lär inte råda bot på det. Ensamutredaren Roberth Nordh sjunger marknadens lov. Han har haft i uppdrag att se över de politiska målen och föreslå ny lagstiftning.

IT får mindre plats

De politiska målen inleds med tillväxt och konkurrenskraft, medan IT för alla får en mer undanskymd plats. Effektiv konkurrens är det främsta medlet för att ge alla tillgång till de digitala näten, menar utredaren. ”Politiken skall därför främja en konkurrens utan snedvridningar och begränsningar”, skriver han.

Även i de konkreta förslagen är tilltron till marknaden stor. Få krav ställs på företagen. ”Det är först när marknaden misslyckas... som en myndighet ges möjlighet att ingripa”, skriver utredaren om sina lagförslag.

IT-kommissionens Kjell Skoglund ifrågasätter den synen i ett särskilt yttrande. Han varnar för att de privata intressena inte själva klarar utbyggnaden av bredband till alla delar av Sverige.

Mer framsynt politik

Skoglund har rätt. Om hela Sverige ska få del av de digitala vägarna måste staten ta ett större ansvar. Den nya lagstiftningen och de politiska målen bör starta med att alla medborgare ska ha rätt till modern infrastruktur.

IT-bubblan och den långsamma bredbandsutbyggnaden visar att marknaden inte klarar det på egen hand. Det behövs en mer framsynt näringspolitik, där staten bidrar till finansieringen av de digitala motorvägarna, men där företagen också tar sitt ansvar för glesbygdens behov.

ME