ÅSIKT

Men störst av allt är kärleken

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Kyrkan börjar ta sitt radikala kärleksbudskap på allvar. På lördag i Prideparaden marscherar präster, diakoner och andra kyrkoarbetare under parollen Kärleken är störst.

Det har varit en resa. Också för mig personligen”, sa ärkebiskop Anders Wejryd när jag träffade honom i Almedalen och passade på att tacka för att Svenska kyrkan nu äntligen säger ja till samkönade äktenskap. Om kyrkomötet så beslutar i höst, det vill säga.

Ärkebiskopen verkar övertygad om att det blir så. Kyrkostyrelsen beslutade i juni om en skrivelse till kyrkomötet. Där föreslås att Svenska kyrkan ska behålla vigselrätten samt ändra i kyrkoordningen så att par av samma kön kan ingå äktenskap. Dessutom föreslås att det ska vara samma vigselordning för alla fast med alternativa formuleringar beroende på om vigseln sker mellan olikkönade eller samkönade par.

Utmärkt! Aftonbladets ledarsida har skrivit spaltkilometer om vikten av att införa en könsneutral äktenskapslag och att om kyrkorna vill behålla vigselrätten måste de acceptera samkönade äktenskap. Vi har ömsom jublat över modiga biskopar som exempelvis Martin Lind i Linköping, ömsom frustrerat ondgjort oss över de mer reaktionära krafterna.

Hela tiden har små segrar trots allt nåtts och hoppet kunnat hållas vid liv. Den inomkyrkliga HBT-rörelsen har vägrat att ge upp. Kampen har varit lång och stundtals förtvivlad. Många har farit illa av diskrimineringens strukturer och fundamentalismens hat. Men ändå har alla kämpande gaysystrar och bröder stolt hävdat sin rätt att få finnas, att få

vara kristna, att få vara präster, diakoner etcetera och att få leva i sina kärleksrelationer.

Svenska kyrkan är en trögrörlig organisation men ändå hör hon till de modigaste samfunden på jorden. Det finns de som nu varnar för att kyrkan kommer att isoleras från den världsvida kyrkogemenskapen. Anglikanska biskopar har skrivit brev till ärkebiskop Wejryd och just påpekat att ekumeniken försvåras om Svenska kyrkan låter homosexuella vigas i kyrkan.

Det är inget nytt. Så har det låtit många gånger förr. När Svenska kyrkan tillät kvinnor att bli präster skulle allt ekumeniskt arbete gå i graven, hette det. Likadant när kyrkan införde en välsignelseakt för ingånget registrerat partnerskap. Hoten från konservativt håll har haglat men ändå har ekumeniken bestått och i vissa fall rentav fördjupats.

Samtidigt som de två engelska biskoparna skickar sitt varnande brev beslutar den episkopala kyrkan i USA att inleda dialog för att förstärka sitt samarbete med Svenska kyrkan, berättar biskop Antje Jackelén i en debattartikel i Svenska Dagbladet (28/7).

Så kan en modig kyrka bana väg för andra. I höst får Stockholms stift en ny biskop, Eva Brunne – den första biskop som lever som öppet homosexuell i ett registrerat partnerskap.

Den unkna kristna konservatismen håller på att vädras ut. Kyrkan börjar ta sitt radikala kärleksbudskap på allvar. På lördag i Prideparaden marscherar präster, diakoner och andra kyrkoarbetare under parollen ”Kärleken är störst”.

Äntligen kan orden bli till handling.

ARTIKELN HANDLAR OM