Gifterna på jobbet kan göra Elin, 29, barnlös

Ingen ska behöva välja mellan sitt yrke och familj

29-åriga Elin Blomqvist, en målare som försöker att bli gravid, orolig över de kemikalier hon exponeras för på jobbet.

Elin Blomqvist arbetar som målare. Hon är 29 år. I sex av dem har Elin väntat på att bli gravid, utan resultat. Läkarna hittar inget fel, varken hos henne eller hennes sambo. Ändå fortsätter graviditetstesterna att ge negativt resultat.

Det är tidningen Arbetet som berättar Elin Blomqvists historia. Den är förstås inte unik. Ofrivillig barnlöshet drabbar många, och en av orsakerna kan finnas på arbetsplatserna.

800 ämnen

I EU klassas ungefär 800 ämnen som reproduktionsstörande. I klartext betyder det att de antingen påverkar kvinnans möjlighet att bli gravid eller kan ge fosterskador.

För Arbetet har Kemikalieinspektionen tagit fram siffror på vilka av dessa ämnen som finns i Sverige. År 2022 användes mer än ett ton av 164 ämnen på EU:s lista i vårt land. Vanligast är olika bränslen och lösningsmedel.

Företag som säljer kemikalierna eller använder dem i sin tillverkning rapporterar till Kemikalieinspektionen. Men exakt var de reproduktionsstörande ämnena till sist hamnar vet ingen.

Kan finnas i färg

Kanske i de färger Elin Blomqvist använder i sitt arbete. Kanske i de i gamla färger som hon skrapar bort.

Lars Rylander, professor vid Lunds universitet säger till Arbetet att vi vet en hel del om riskerna med de här kemikalierna.

– Men när det gäller hur de används i arbetslivet i olika yrken, hur arbetsmiljön påverkar fertiliteten, finns det väldigt lite kunskap, säger han.

Just nu arbetar han med ett dansk-svenskt forskningsprojekt som bland annat ska titta på om det finns ett samband mellan yrken och barnlöshet.

Buller, stress och vibrationer

Kemikalier är inte det enda som påverkar möjligheten att få barn. Buller, stress, vibrationer och fysisk belastning kan också hindra graviditet. Men vi vet alltså att åtminstone 164 dokumenterat reproduktionsstörande ämnen används i Sverige.

Vi vet bara inte var, eller av vem. Och vi vet inte hur de påverkar kvinnors, eller mäns, möjligheter att bilda familj.

Elin Blomqvist har övervägt att byta jobb. Hon funderar på om arbetet är för stressigt. Och på hur de kemikalier hon använder påverkar hennes kropp.

– Samtidigt trivs jag jättebra som målare, och kan verkligen inte se mig jobba med något annat, säger hon till Arbetet.

Att någon alls ska behöva ställas inför valet mellan ett arbete man trivs med och möjligheten att skaffa barn är orimligt. Att vi vet så lite om riskerna med ämnen som omger oss varje dag också.