Mejla

Anders Lindberg

Polens regering vill nog ut ur EU

Vi bör prata om att frysa Polens och Ungerns medlemskap

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Polens författningsdomstol, som kontrolleras av det styrande nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa, har nu slagit fast att delar av EU:s lagstiftning strider mot polens grundlag.

Det beskrivs av bedömare som en "legal Polexit" - alltså att polen i praktiken lämnar EU:s rättsliga samarbete.

"Domstolen" är alltså inte vad vi normalt menar med oberoende, som Tysklands författningsdomstol, utan är fylld av partilojalister. Det är därmed ett politiskt beslut.

Detta vet självklart EU:s institutioner och övriga medlemsländer i EU och reaktionerna bör bli mycket skarpa. Signalen är omöjlig att missförstå: Polens styrande elit vill inte följa EU:s regler och i förlängningen inte vara med i det samarbete som finns.

Bråket har sin upprinnelse i att Lag och Rättvisa, som är ett parti i samma tradition som Ungerns styrande parti Fidesz, inte vill ha ett oberoende rättsväsende utan samla all makt hos det egna partiet.

Konflikten har eskalerat i och med att EU kräver av sina medlemsstater att rättstatens principer ska upprätthållas.

Viktor Orban, Ungerns diktator, har kallat det styrelseskick som nu växer fram för "illiberal demokrati".

Makten är samlad hos ledaren medan alla andra maktcentra, som medier, civilsamhälle, domstolar och universitet ska inordnas under det härskande partiets ledning.

Någon demokrati i västerländsk mening är det alltså inte tal om.
I och med "domstolens" beslut tar Polen nu en stort steg i riktning mot att bli ännu ett Ungern.

Vad bör då Europa göra?

För det första måste alla utbetalningar av bidrag, lån och coronastöd omedelbart upphöra. Det är inte rimligt att bland andra svenska skattebetalare ska finansiera avvecklingen av demokratin i Polen.

För det andra behöver EU:s övriga medlemsstater göra klart för Polen att gränsen nu är passerad för vad man kommer att tolerera. EU:s fördrag är konstruerade utifrån att medlemsstaterna är demokratier. Om både Polen och Ungern inte längre är det bör deras medlemskap i förlängningen frysas.

I dagsläget finns inga legala möjligheter till detta. De två länderna kan dessutom blockera eventuella åtgärder som EU vidtar genom att lägga in sina veton.

Men EU är i grunden ett samarbete mellan stater, inget Europas förenta stater, och övriga medlemsstater skulle i framtiden kunna gå vidare i olika former av samarbeten, inte minst ekonomiskt, utan Ungern och Polen.
Som vi såg när återhämtningspaketet efter Corona skapades så kan utvecklingen inom EU gå fort om bara viljan finns bland medlemsstaterna.

Även om inte Polens nationalistiska regering verkar vilja vara en del av EU så vill befolkningen det. Det ger hopp om framtiden.

EU brukar i högtidliga stunder kalla sig en "Union av värderingar". De mest grundläggande av dessa är demokrati, rättstatens principer och de mänskliga rättigheterna.

Om EU accepterar en "legal Polexit" nu så riskerar man i förlängningen hela det rättsliga samarbetat. Och i framtiden just de värden EU i alla sina fördrag lyfter fram som de allra viktigaste.

Land ska med lag byggas, som det stod redan i Sverige medeltida landskapslagar.

Gäller inte den principen – så gäller till slut ingenting.

Publisert:

LÄS VIDARE

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.