ÅSIKT

Sverige måste sluta exportera torskar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: Mattias Carlsson / AFTONBLADET

avDaniel Swedin

LEDARE

– För dem är det helt annorlunda här, säger Ralph Dittrich.

Han är tysk, driver en bordell utanför Frankfurt och intervjuades i går i radions Ekonyheter.

Torskar på resa

Det är svenskar han pratar om. Eftersom det inte är olagligt att köpa sex i Tyskland så är landet alltså "helt annorlunda". Och det njuter de svenska torskarna av. Just nu bedömer människohandelsgruppen vid polisens Nationella operativa avdelning att allt fler svenska män åker till Tyskland för att köpa sex.

När den svenska sexköpslagen trädde i kraft 1999 var Sverige det första land i världen som kriminaliserade köparen men inte den som säljer sex. Syftet var att efterfrågan på så sätt skulle minska och att färre kvinnor skulle tvingas sälja sina kroppar. Genom att försvåra för sexköpare skulle även andra typer av kriminalitet som följer i prostitutionens spår bekämpas.

När lagen utreddes var slutsatsen att kriminaliseringen har bidragit till att bekämpa prostitutionen. Antalet människor som utnyttjades i gatuprostitution halverades på tio år. Enligt Polismyndigheten har förbudet mot sexköp förhindrat etableringen av organiserad brottslighet i Sverige. Förbudet har dessutom en normerande effekt. 70 procent av svenskarna stöder lagen och acceptansen för sexköp har minskat.

Kroppar exploateras öppet

Men efterfrågan finns kvar. En undersökning gjord på Linköpings universitet visar att åtta av tio svenska män som köpt sex gjorde sitt senaste sexköp utomlands. Enligt Sveriges Kvinno­lobby begås 80 procent av svenskars sexköp numera utomlands. Vi har alltså exporterat vår sexhandel till länder där kroppar exploateras öppet.

Trots regeringens ambitioner med att kriminalisera svenska medborgares sexköp utomlands så dras lagförslaget tillbaka då det inte finns en riksdagsmajoritet för det. Det kommer fortsatt att gå att köpa en vuxens kropp utanför Sveriges gränser och gå fri.

Priset för det kommer att betalas av de kvinnor utanför våra gränser som förlorar rätten till sin kropp, till skydd och till frihet i det träsk som är sexhandeln.

ARTIKELN HANDLAR OM

Sexhandel

Tyskland