Vem tror du att du lurar, Ask?

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Bakom stängda dörrar ”Justitieministern kan knappast ha ­varit okunnig om samarbetet. Det är osannolikt att tjänstemännen skulle ha agerat i en så känslig fråga utan att först ha stämt av med den politiska ledningen”, skriver ­dagens ledarskribent.
Bakom stängda dörrar ”Justitieministern kan knappast ha ­varit okunnig om samarbetet. Det är osannolikt att tjänstemännen skulle ha agerat i en så känslig fråga utan att först ha stämt av med den politiska ledningen”, skriver ­dagens ledarskribent.

7 DECEMBER 2010. Spionaget

En regerings farligaste motståndare är sällan oppositionen. Oftare är det snarare tillfälligheternas spel som gör livet svårt.

När justitieminister Beatrice Ask nyligen förnekade att regeringen känt till att USA:s ambassad spionerade på svenskar, kunde hon ju inte gärna veta att Wikileaks snart därefter skulle läcka ut den hemliga korrespondensen.

Det finns ett väl inarbetat underrättelsesamarbete mellan USA och Sverige. ­Delar av det har enligt Wikileaks-dokumenten medvetet hållits hemligt för den svenska riksdagen.

Ville kringgå grundlagen

Enligt grundlagen styr regeringen riket. Men den är ansvarig inför riksdagen, svenska folkets främsta företrädare. För att kringgå den kontrollen ville regeringen hålla viktiga delar av samarbetet med USA informellt.

Vid ett hemligt möte 23 oktober 2008 mellan bland andra Beatrice Asks tjänstemän och företrädare för FBI var den svenska linjen tydlig: samarbetet skulle förbli informellt i syfte att kringgå grundlagens krav.

Eller som en tjänsteman från Justitiedepartementet analyserade läget: ”Givet den svenska grundlagens krav på att presentera ärenden av vikt för nationen ­inför riksdagen, (...), kommer det vara politiskt omöjligt för justitieministern att inte låta riksdagen granska några datautbytesöverenskommelser med USA. ”

Ask måste ha vetat

Därför har samarbetet förblivit informellt. Och hemligt. Tills nu.

När Beatrice Ask pressades på uppgifterna i går dementerade hon att riks­dagen skulle ha undanhållits något. Men i rapporten från USA:s ambassadör ­Michael Woods om mötet står: ”Det nuvarande politiska klimatet i Sverige gör alla formella överenskommelser om information för terroristspårning mycket svåra. Det nuvarande informella upplägget fungerar bra, enligt de svenska tjänstemännen.”

Justitieministern kan knappast ha varit okunnig om samarbetet. Det är osannolikt att tjänstemännen skulle ha agerat i en så känslig fråga utan att först ha stämt av med den politiska ledningen. Så vem försöker regeringen lura?

Kan tvingas bort

Om Beatrice Ask aktivt fört riksdagen bakom ljuset är det ingen liten sak. Någon oppositionspolitiker borde nu bita sig fast i hennes häl och hålla fast tills vi får veta hela sanningen.

Avslöjanden i Wikileaks spår har redan börjat få politiska konsekvenser i en rad länder. Än så länge har ingen på minister­nivå tvingats avgå. Är det som nu kommit fram sant, kan Beatrice Ask mycket väl bli den första.

En rejäl och offentlig KU-utfrågning är en bra början.

AL

Publisert:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.