ÅSIKT

Persson - lyft jämställdheten

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

I går fick Sverige som första land en ny lag som kriminaliserar all hantering och alla led i handeln med kvinnor och barn för sexuella ändamål. Redan 1999 kriminaliserade vi sexköparna, torskarna i prostitutionsbranschen. Nu intensifieras kampen.

Det är nödvändigt, prostitution och handel med flickor som säljs som sexslavar från fattiga länder växer. 15 miljoner kvinnor utnyttjas i dag i världens sexhandel. Också här, i världens mest jämställda land, prostituerar sig mellan 200 och 500 kvinnor från öst varje år. Just nu pågår en unik kampanj mot kvinnohandel i Norden och Baltikum på initiativ av Sverige.

Men jämställdheten haltar på många plan. TCO visade nyss hur kvinnor missgynnas i utbildning och utveckling på jobbet. Föräldralediga kvinnor sägs upp eller omplaceras efter barnledigheten. Kvinnor tvingas till deltid. Löneklyftorna till männen växer. Vi kvinnor bär största delen av det obetalda hemarbetet. Också i unga förhållanden försvinner jämställdheten ofta med första barnet. Männen ökar sin arbetstid, kvinnorna tar huvudansvar för hem och barn - och fastnar i deltidsfällan. Makten i samhället har fortfarande männen.

De socialdemokratiska kvinnorna har tröttnat och kräver nu en ny kvinnomaktutredning för att få fram förslag till förändringar.

Jag tror inte på den idén. Förslag finns, kunskap finns, fakta finns. Det är viljan som fattas. Inte bara hos regeringen utan hos oss alla. Jämställdhet handlar i grunden om attityder och värderingar - och om makt. Kristdemokraterna till exempel med sin gammaldags kvinnofientliga politik vill behålla kvinnans underordning i hemmafrurollen. Det är ett politiskt val.

För 30 år sedan gjorde Olof Palme ett annat val. På s-kongressen 1972 höll han sitt historiska tal om kvinnornas behov av ekonomiskt oberoende och om kvinnors och mäns delade ansvar för hem och familj. Han tillsatte den första jämställdhetsdelegationen och placerade den i statsrådsberedningen för att markera frågans vikt.

Ingvar Carlsson gjorde likadant när han gjorde vice statsminister Mona Sahlin till jämställdhetsansvarig. Det är dags att på nytt lyfta frågan. Den har redan en överordnad roll i regeringsarbetet, alla förslag ska prövas ur ett jämställdhetsperspektiv, "mainstreamas". Men jämställdheten har ingen egen budget, inget eget departement och jämställdhetsminister Margareta Winberg tvingas dela sin tid och kraft mellan jordbruksfrågorna (viktiga och tidskrävande i EU-arbetet) och jämställdheten.

Om socialdemokratin menar allvar med att vara ett feministiskt parti borde Göran Persson efter valet (om han sitter kvar) ge frågan högsta prioritet hos sin vice statsminister. Det skulle också ge en svensk jämställdhetsminister en starkare position internationellt.

Margareta Winberg är en bra kandidat med sitt starka engagemang, breda internationella kontaktnät, sin oräddhet och beredskap att också driva kontroversiella åsikter. Ge henne vicetaburetten, makt, några miljarder och uppdrag att lägga skarpa förslag som verkligen biter mot kvinnodiskrimineringen.

Lena Askling

ARTIKELN HANDLAR OM