Någon yngre kan alltid ta ditt jobb

Efter höstens #MeToo-debatt kan man tycka att diskussionen om makt på arbetsplatserna borde ha tagit en annan vändning. Från branscher med svag anställningstrygghet och dåliga arbetsvillkor hördes ett rop på hjälp.

Med stöd av den gemensamma protesten drogs sexuell maktutövning som tystats ned i årtionden fram i ljuset. Först i skydd av varandra trädde vittnena fram.

Att det dröjt så länge är ett underbetyg till arbetsgivare och arbetsmiljöarbete, för ärligt talat: vem vågar klaga och anmäla om ens jobb och framtid kan stå på spel?

Trygga människor vågar, brukar man säga. Men motsatsen gäller också: att otrygghet hämmar och tystar.

Märkligt av M

Därför är Moderaternas utspel om att ta bort själva kärnan i anställningstryggheten väldigt märklig, missade de hela hösten?
I Dagens industri meddelade i går partiets ekonomisk-politiske talesperson Elisabeth Svantesson att en M-ledd regering tänker skrota turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd.

– Redan i dag finns det stöd för att modernisera Las och turordningsreglerna. Sedan har vi lite olika ingångar i den frågan, men alla fyra allianspartierna ser behov av det, säger hon.

Turordningen, alltså principen om "först in - sist ut" är utgångspunkten för de förhandlingar som sker mellan arbetsgivare och fackföreningar vid uppsägningar. Redan i dag kan arbetsgivare värna viktig kompetens.

Tillsammans med facket går det också att göra undantag, men då krävs en motprestation från arbetsgivare.

Bättre ”kompetens”

Det kan betyda omställning och vidareutbildning till andra jobb eller avgångsvederlag och andra uppgörelser. Men poängen med "först in - sist ut" är just detta, den anställde är inte utsatt för chefens godtycke - hen har rättigheter.

I klartext betyder Moderaternas förslag att vi alla, arbetare, tjänstemän och akademiker blir provanställda på livstid. Vi är bara en ny chef eller en omorganisation från att kunna få sparken.

Någon ny, yngre och billigare kan ju alltid ha bättre "kompetens".
Svensk anställningstrygghet är förhållandevis svag i ett internationellt perspektiv. Enligt OECD, där jämförbara ekonomier ingår, är vi på plats 21 av 28, under genomsnittet och långt efter länder som Tyskland och Frankrike.

Vulgärpropaganda

Borgerligheten har länge bedrivit en vulgärpropaganda mot las och turordningsreglerna men verkligheten på arbetsplatserna är en annan. Problemet för det svenska näringslivet är knappast att det är svårt att sparka folk - snarare att hitta nya personer att anställa med rätt kompetens.

Men frågan om las och turordningsreglerna handlar inte om fler jobb.
Den handlar om makt - chefens makt över dig.

Vi borde ha lärt oss i höstas vad det kan betyda.