Mejla

Ingvar Persson

Butiksanställda förtjänar bättre

Publicerad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Av någon anledning kan branscher med många kvinnliga anställda fortfarande inte ge de anställda som vill heltider”

Kvinnorna tjänar mindre Handelsanställda kvinnor har tröttnat på andras löneglidning och löneavtal i procent som gör att klyftorna blivit ännu större.
Foto: COLOURBOX
Kvinnorna tjänar mindre Handelsanställda kvinnor har tröttnat på andras löneglidning och löneavtal i procent som gör att klyftorna blivit ännu större.

Vi skriver 2012.

Vi talar om jämställdhet i bolagsstyrelser och politiska församlingar. Vi pratar om rättvisa, och om att arbete ska löna sig.

Och samtidigt är medellönen för en kvinna varje månad nästan 5 000 kronor lägre än medellönen för en man.

Svenska kvinnor tjänar i genomsnitt drygt 84 procent av männens löner. Förutsatt att de arbetar heltid, naturligtvis. Det är kvinnorna som tar det största ansvaret för hemmet, som tar den största delen av föräldraförsäkringen och som ­oftast går ner i arbetstid för att få familjelivet att fungera.

Eller för att få chefens problem med schemat att fungera. Av någon anledning kan branscher med många kvinnliga ­anställda fortfarande inte ge de anställda som vill heltider.

Under lönesnittet

I sex sektorer dominerar kvinnorna bland de LO-anställda. Samtliga har en lön som ligger under LO:s snitt. I tolv sektorer dominerar männen. Alla utom en har en lön som motsvarar eller överstiger genomsnittet.

Det är så här svensk arbetsmarknad ser ut 2012. Och det är det här Handels varsel om strejk på fredag handlar om. De handelsanställda är trötta på att kassörskor och butikspersonal ska betalas sämre, därför att de är kvinnor. De har tröttnat på andras löneglidning och på löneavtal i procent, som när månadslönen kommer betyder att klyftorna blivit större ändå.

Ofrivilliga deltider

Det är en trötthet de delar med andra kvinnor. Det är dessutom en trötthet som lagt grunden för LO-förbundens samordnade lönekrav de senaste avtalsrörelserna.

De handelsanställdas trötthet delas dessutom av väldigt många andra. Det gäller också politiska makthavare. Ingen försvarar att kvinnodominerade yrken år efter år ska ha de lägsta lönerna, de sämsta anställningsvillkoren eller den största andelen ofrivilliga deltider.

Något kan politikerna också göra, till exempel skapa en rättvisare föräldraförsäkring. Men i grunden är lönebildningen en uppgift för fack och arbetsgivare.

Sympatiåtgärder

Det är därför Handelsanställdas förbund måste ställa krav på löneökningar som ska minska klyftan mellan män och kvinnor. Och det är det uppdraget som i går fick Kommunal att varsla om nyanställningsblockad mot privata vårdbolag.

Fackförbunden Byggnads, Pappers och Fastighets varslade i går om sympatiåtgärder för de handelsanställda. Byggnads kommer att stoppa bygget av ett antal köpcentrum. Pappers planerar att stoppa distributionen av bland annat toalettpapper. Och Fastighets stoppar städningen av några ”handelsplatser”.

Det är bra. År 2012 kan jämställdheten inte längre vara ett ansvar som bara vilar på kvinnorna.

Av: Ingvar Persson

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN