ÅSIKT

Romernas situation måste tas på allvar

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Erik Ullenhag.

På en krisande kontinent växer främlingsfientligheten fram och i många länder är det romerna som får agera hatets främsta måltavla.

2010 började Frankrike utvisa alla icke­franska romer utan någon som helst juridisk ­process och i strid mot EU:s lagar. Östeuropeiska ­romer är bara­ genom sin existens brottslingar som ska ut ur landet. I Ungern dödas och misshandlas romer på öppen gata.

Bland Europas romer är arbetslös ­ heten hög. Människor nekas regelmässigt ­ bostad, utbildning och sjukvård på ­ lika villkor – för att de är romer. I Tjeckien placeras barn automatiskt i skolklasser för personer med psykiska funktionshinder för att de är ju just romer. I Italien har romska läger bränts ner.

I Sverige har polisen utvisat romer på tvivelaktiga grunder. Och enligt betänkandet ”Romers rätt – en strategi för ­romer i Sverige” är välfärdsgapet mellan romer och andra svenskar så allvarligt att man kan förutsäga att barn som föds i en romsk familj i dag inte kommer att få en fullständig grundskoleutbildning, inte kommer in på arbetsmarknaden och kommer att dö tidigare än sina jämnåriga.

Därför är det bra att integrationsminister Erik Ullenhag (FP) nu presenterat ­ regeringens långsiktiga strategi för att bryta romernas utanförskap. De första fyra åren satsar man 46 miljoner på ­ utbildning, språk, bostäder, arbete, ­ hälsa och ett erkännande av Sveriges egna mörka historia.

Man kan alltid diskutera pengar och perspektiv, men det är svårt att vara emot att Skolinspektionen får i uppdrag att granska hur kommunerna uppfyller kraven för romska barn när det gäller skolplikt, undervisning och rätten till särskilt stöd. Det är svårt att vara emot satsningar på bland annat romska kvinnors hälsa och livssituation, hbt-frågor och på fler skolböcker på språket romani chib.

Som ett första, litet steg mot att få slut på förföljelse, diskriminering och fattigdom är Ullenhags satsning rätt.

avDaniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM