ÅSIKT

Nya jobb ska växa fram i solens sken

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ANN JOHANSSON
BILLIGARE ÄN NÅGONSIN Priset på sol-el är billigare än någonsin. Nu talar experter om att pris på el från solcellanläggningar mycket snart kommer att gå under priserna från kol, olja och gas. Bilden visar solpaneler på ett tak i Manhattan Beach.

3 mars 2016

Solenergi

Även om SMHI lovar moln över nästan hela landet under de kommande dagarna så måste vi prata lite om solen.

Enligt helt nya siffror från Energimyndigheten så växer solenergi rejält just nu. I fjol var effekten på de solcellsanläggningar som ingår i det så kallade elcertifikatsystemet över 48 000 kilowatt. Det är en fördubbling jämfört med 2014.Svenska solcellsanläggningar byggs ut, men än så länge står solenergin bara för 0,1 procent av den totala elproduktionen i Sverige. Det kan jämföras med Italien och Tyskland där den står för 8 procent.

Priset har sjunkit

Den stora utbyggnaden beror förstås på de senaste årens installationsbidrag men också på att priserna på solcellerna sjunkit kraftigt. Men trots att solenergin växer i Sverige har vi faktiskt halkat efter omvärlden. De ekonomiska villkoren här är inte lika gynnsamma och det är svårt för hushåll som vill bygga solceller på fasader och tak att kunna kvitta sin elproduktion mot elanvändning. Samtidigt är priset på sol-el nu billigare än någonsin och det får redan konsekvenser ute i världen. Miljardären Warren Buffett säljer rekordbillig el från sin solanläggning i Nevada. National Bank of Abu Dhabi har spått att sol-elen snart kommer att vara det billigaste energislaget nästan överallt.

Kommer att svida

El från solen har på några år gått från att vara tio gånger så dyrt som kol till att i dag bara vara drygt dubbelt så dyrt. Nu talar experter om att priset på el från solcellsanläggningar mycket snart kommer att gå under priserna från kol, olja och gas. För stora traditionella energibolag kommer det göra ont. Att det vore bra för klimatet om regeringen äntligen redde ut i regelverk och momsbestämmelser behöver inte sägas. Men det vore dessutom bra för jobben. Amerikanska statliga satsningar på solenergin har lett till att jobbtillväxten i solenergibranschen är 12 gånger snabbare än i ekonomin som helhet. Över 208 800 amerikaner arbetar nu i solenergibranschen, vilket är fler än vad som arbetar med gas- och oljeutvinning.

Skatten slår fel

I Tyskland sysselsätter solenergin över 317 000. I Sverige är knappt 1 000 heltidsanställda i samma bransch. Att regeringen infört en klimatskatt på större solcells­anläggningar är därför mycket märkligt. Skatten drabbar sjukhus, skolor, allmännyttiga bostadsbolag och andra kommunala, landstings- eller statliga fastighetsägare som vill sätta upp många solpaneler. Det drabbar företag som vill bygga stora solcellsparker. Och det drabbar både klimatet och jobben.

avDaniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM