ÅSIKT

Ett nej är ett nej

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Fyra års fängelse. Det blev Svea hovrätts dom mot de två så kallade Stureplansprofilerna.

17 oktober 2007. Fyra års fängelse. Det blev Svea hovrätts dom mot de två så kallade Stureplansprofilerna.

Domen är en viktig markering från rättssystemet. Den visar att kvinnans version av händelseförloppet betyder något. Den slår fast att ett nej alltid är ett nej.

Hovrätten beskriver i domen hur den nittonåriga kvinnans berättelse styrks av den tekniska bevisningen. Hon ringde till larmcentralen efter våldtäkten. Hon var chockad och uppriven när hon talade med polisen.

En obehaglig lista

Läkarundersökningen visar att hon hade omfattande fysiska skador. Skador som de dömda männen inte ”kunnat ge någon förklaring till”. Skador av en typ som inte uppkommit när de tre haft sex tidigare.

Det låter kliniskt när det formuleras i en dom, men är en obehaglig lista på fysiska övergrepp. Kvinnan hade blödningar och svullnader över hela kroppen och underlivet. Hon hade så ont att hon fick sövas under den gynekologiska undersökningen.

Även tingsrätten ansåg i sin friande dom att kvinnan blivit våldtagen, men drog inte den logiska slutsatsen att de båda männen varit medvetna om detta.

Bedöms som trovärdig

Hovrätten slår fast att det med tanke på våldsanvändningen är uteslutet att de båda männen inte skulle ha förstått att kvinnan inte ville.

De tvingade henne till sex med grova våldsinslag. De höll fast henne och satte sig på henne för att hon inte skulle slita sig fri under övergreppen. De förstörde en del av en ung kvinnas liv.

Att de dagen efter skickade sms till varandra där de skrev att de inte skulle berätta för någon om det som hänt styrker domstolens slutsats.

”Man bedömer henne som trovärdig, och det betyder oerhört mycket för alla kvinnor”, sade Olga Persson, som jobbar med våldtagna kvinnor på Alla kvinnors hus i Stockholm efter domen.

Det är naturligtvis sant. Domen kan innebära att fler vågar anmäla övergrepp. Kvinnors tilltro till rättsväsendet ökar. Men faktum är att domen betyder mycket även för alla män. En friande dom hade legitimerat bilden av mannen som ett biologiskt djur som inte kan kontrollera sin sexualdrift och som inte förstår när kvinnan inte vill.

Modernisera undervisningen

Låt oss hoppas att den här domen leder till en djupare diskussion om sex, könsroller och samlevnaden mellan män och kvinnor. RFSU krävde i en kommentar till domen att sexualundervisningen i skolorna måste bli mer genomtänkt och modernare. Det är ett utmärkt förslag. Under rättegången har det framkommit en berättelse om unkna och stereotypa könsroller. En berättelse där två män uppfattat att de har rätt till en kvinnas kropp.

En enig hovrätt slog fast att ett nej alltid är ett nej.

En enig hovrätt visade att den svenska sexualbrottslagen trots allt fungerar.