ÅSIKT

Sverige har fått ett mentometerparti

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: I går blev det klart att junilistan ställer upp i valet 2006. Nils Lundgren är partiets förstakandidat.
LEDARE

EU-kritiska junilistan blir ett riksdagsparti. Nils Lundgren är dess förstakandidat.

Rådslag via nätet och regelrätta opinionsmätningar har visat att junilistans sympatisörer vill att listan ställer upp i nästa års riksdagsval.

Politiskt blandar junilistan marknadsliberalism med EU-skepticism. Anslaget är nationalistiskt.

Det vill se ett Sverige som inte ”viljelöst ger upp alltmer av sin politiska självständighet och kontrollen över sin ... liberala blandekonomi till en centralbyråkratisk koloss med ringa politisk legitimitet”, heter det i valplattformen.

Och så kryddas det med lite teknokratisk elitism – låt experterna styra, minska antalet folkvalda i riksdagen, få bort politikerna ur universitetsstyrelserna.

Vaga förslag

Huvudfrågan för det nya partiet är att decentralisera makten och att sätta folk i arbete. Än så länge är de politiska förslagen väldigt vaga. Först till våren formulerar de sin politik i detalj, för ”då ser vi hur det ekonomiska läget är”, skriver junilistan på hemsidan.

Partiets uppgörelse med den traditionella folkrörelseförankrade demokratin är däremot tydlig. Här är ett parti som inte har några medlemmar men en väljarkår. Det finns en självutnämnd styrelse och så inbjuds människor att bli kandidater på riksdagslistan.

Verktyget är opinionsmätningar, inte medlemsmöten.

Partiets riksdagskandidater har full frihet att tycka vad de vill om abort, föräldraförsäkring, USA:s krig i Irak, flyktingamnesti, Neuron-flygplanet, kärnkraften med era. Däremot måste de ställa upp på den gemensamma plattformen ”Ett folk i arbete” – alltså den ekonomiska politiken som verkar utgöra partiets själ.

Att junilistans företrädare i EU-parlamentet ofta har röstat helt olika anses inte vara ett problem utan ses tvärtom som en modell för hur partiet ska uppträda i den svenska riksdagen. Personvalsidén är därmed dragen till sin spets.

”Junilistan ska bryta den förstelnade blockpolitiken. Vi erbjuder det första tvärpolitiska programmet i svensk riksdag”, säger Nils Lundgren till TT.

Det är inte sant. Alla nystartade partier i modern tid har hävdat samma sak: kds, miljöpartiet, ny demokrati och feministiskt initiativ.

Blockpolitiken lever kvar

Brytande av blockpolitiken låter sig väl sägas men desto svårare har det varit i praktiken. Bland de svenska väljarna lever i högsta grad höger-vänster-skalan. Förändringar i röstbeteendet sker snarare inom blocken än mellan blocken.

Samtidigt är det ett faktum att junilistan tog ungefär lika många röster från vänster som från höger i EU-valet, med viss övervikt högerut.

Med junilistans besked har Sverige tagit ett kliv närmare en mentometerdemokrati. Det om något borde få folkrörelsepartierna att bli bekymrade. Framförallt borde de gaska upp sig.

HK