ÅSIKT

Sex timmar ger mer än åtta

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I Hässleholm har alla begrepp om arbetstider ställts på ända. Där har kortare arbetstid gett högre lön, nära tio procents högre produktion och lägre sjukfrånvaro.

I snart fyra år har 25 metallarbetare vid Hässleholms Ytbehandling arbetat sex timmar om dagen. Den kortare arbetsdagen – och en nytt sätt att arbeta – har resulterat i en ökad produktion på nära tio procent.

– Jag är piggare och får en rikare fritid, säger Lars Hansson, 27 år. Han är lackerare.

Företaget blästrar, ytbehandlar och lackerar chassier till bussar, bilar och truckar. Både miljön och arbetet är tufft. Ju kortare tid en anställd behöver vistas i lackeringsbåset desto bättre för hälsan.

Allt började 1998. Anders Eriksson, direktören för Hässleholms Ytbehandling, och en arbetsledare kastade då fram tanken på att införa sex timmars arbetsdag med full lön. Men från början var chefen Anders Eriksson tveksam.

– Det handlar ju ändå om två timmar mindre varje dag. Det är en stor arbetstidsförkortning för ett litet företag som vårt.

Nu finns två skift vid företaget. Det ena från sex på morgonen till halv ett på dagen. Kvällsskiftet löper mellan halv ett och sju på kvällen.

– Även om det känns att gå upp före klockan fem är nog morgonskiftet bäst. Hela eftermiddagen och kvällen är ju ledig, menar Lars Hansson.

Samtidigt som arbetstiden kortades ändrades också rutinerna. De anställda fick lära sig alla arbetsuppgifter. I stället för att stoppa produktionen vid raster infördes ett flexibelt schema där tillverkningen hålls i gång under hela arbetsdagen.

Tidigare kunde en enda rast innebära att ytbehandling och målning stod stilla upp till 45 minuter.

– Jag är övertygad om att både produktionen och de anställda vinner på att rutiner kan förändras, säger Anders Eriksson.

Tidigare har både fack och arbetsgivare haft bestämda uppfattningar om att arbetet måste organiseras på ett bestämt och avtalsstyrt sätt. Men när villkoren i samhället och i produktionen förändras, då vill människor också arbeta på tider som kan anpassas till familjernas liv och vardag.

De nya arbetstiderna resulterade alltså i en rejält höjd produktion. Det styrker de uppfattningar som finns om att en människa är effektivast under arbetsdagens sex första timmar.

En annan vinst är att företaget spar energi. Förr drog maskinerna ström även under rasterna. Nu är maskinerna i gång när folk arbetar och de används hela tiden. Ett kvalitets- och kvantitetstillägg har gett högre lön än vid åtta timmars arbetsdag.

Lars Hansson har fått längre fritid och ett rikare liv. Hans kompisar är avundsjuka på hans kortare arbetstid. Han tror att även andra företag kan använda den här modellen.

Direktören Anders Eriksson är tveksam om det skulle fungera överallt.

– Det passar oss här. Men blir nog svårt att överföra till processindustrin eller till industrier med andra skiftgångsmodeller.

avZendry Svärdkrona

ARTIKELN HANDLAR OM