ÅSIKT

Sanning är motsats till lögn

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Mycket har man hört ­sedan greven Ian ­Melcher Shering, född 1932 på Nääs säteri

i Bärbo i Södermanland, ­påstod sig veta hur ”vanligt folk tycker och tänker”. Men om Ny Demokrati på 90-talet tjoade ”nya ­fräscha tag” och den svenska ­regeringen i dag inte är för­mögen att förstå skillnaden mellan ­termerna utanförskap och des­integration, så har nu finländarna en Mr Soini som vet var ett populär­politiskt skåp ska stå.

Mr Soini, ­mannen som först ­skriver en avhandling om nordisk populism, startar ett populistiskt ­politiskt parti, som han dess­utom ­sedan med stolthet kallar för ­populistiskt. Mr Soini är nu ­politisk popu­listisk EU-artist:

”Folket vet, folket har rätt.”

Finland är landet med två ­levande nationalspråk sedan ­urminnes tider. Mr Soini om svenskans ställning i Finland:

”Var i all världen måste alla ­lära sig minoritetens språk.”

I EU-parlamentet är abort­frågan ständigt aktuell:

”Där delar fler min åsikt än här hemma.”
 

Mr Soini godkänner inte abort, inte under några omständigheter, inte ens efter en våldtäkt:

 ”Nej, det är inte vår sak att ­råda över liv och död.”

Jag kan inte tro på berättelsen om sannfinländarna som en ­bärande kraft.

Det är helg. Fyra män går i ­bastun. Mr Soini, Mr Bärlund, Mr Vistbacka och Mr Leppänen. De grillar korv, dricker öl. Ut ur bastun träder – sannfinnarna!

Fattar inte detta, sann hit och sann dit.

Sann = riktig = korrekt = ­verklig = reell = oemotsäglig = otvivel­aktig = välgrundad = genuin = tillförlitlig.

Att tala sanning.

Motsats till att tala lögn.
 

I P1 uttalar sig Mr Havansi, ­blivande finsk riksdagsledamot, om sannfinnarna:

Ökande fattigdom i Finland, sociala klyftor har uppstått ­mellan de stenrika, rika, förmögna, och den femtedel som ligger under OECD:s kriterier för fattig­dom. Vi är vana att ha en nordisk demo­krati med jämlikhet, säger Mr Havansi, små klasskillnader, men nu har klyftorna blivit för stora. Folk står inte ut.
 

Bara att konstatera, Mr Havansi har rätt, en femtedel av väljarna var tillräckligt irriterade. Och det är sant, folk står i brödköer i Finland. De står i soppköer. Det är sant, även unga människor köar. Nu är sann­finnarna nästan lika stora som Finlands socialdemokrater och moderater. Det tog dem 14 år att bli Finlands tredje största parti. Nu ska de råda bot på samkönade äktenskap, EU som är en ”big bluff”, och ”täppa igen de värsta luckorna” i immigrationssystemet.

Mr Soini analyserar politiken:

”Life is a lemon, I want my ­money back!” (Meatloaf)

Som sagt, i Sverige har sann­politiker också analyserat.

Gigantiska sociala struktur­ella problem har sedan 2003 redu­cerats till två ord: utanförskap – arbetsplikt.
 

Boktips: Hela Staden, Social hållbarhet ­eller desintegration?

Läs, forskare analyserar.

Susanna Alakoski