ÅSIKT

Integrationspolitik måste börja i grundskolan

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Integration är ett hett debatterat ämne i dagens Sverige. Nästan en sjättedel av alla barn och ungdomar i skolan har i dag en flerspråkig bakgrund. De flesta politiker är rörande överens om att integration är något som berör hela den svenska befolkningen, att det handlar om att erbjuda landets invånare utveckling på samma villkor och med samma möjligheter.

Ofta talas det om hur viktigt det är för den invandrade att så snabbt som möjligt lära sig svenska språket för att lättare kunna etablera sig i samhället. Vad som inte lika ofta kommer fram i debatten är vikten av en väl fungerande modersmålsundervisning.

Modersmålet har en oerhörd betydelse för barnets inlärning. Med ett välutvecklat modersmål har eleven en större möjlighet att ta till sig kunskap i skolan och utveckla sin identitet. Även om varje elev har rätt till undervisning på sitt modersmål så är ofta skolornas system anpassat för elever med helsvenskt ursprung.

Många barn med rötter i ett annat land än Sverige har behov av extra hjälp i undervisningen. Modersmålsundervisningen är så mycket mer än att undervisa barn och ungdomar i deras ursprungsspråk. I undervisningen ingår också att förmedla kunskap i andra ämnen, kunskap vilken gått förlorad på grund av missförstånd och brister i svenska.

En förklaring på det egna modersmålet kan i många fall underlätta för barnet att ta in den nya kunskapen. Eleven kan exempelvis uppfattas ha svårt att förstå matematik när det egentligen handlar om att han eller hon inte förstår de matematiska termerna på det nya språket.

Modersmålslärarens arbetssituation är ofta undermålig. Då de inte är anställda på den lokala skolan utan centralt i kommunen grupperas de ofta i egna arbetslag, åtskilda från skolans övriga lärare. Det är inte ovanligt att undervisningen sker utanför schemalagd studietid. De flesta lärarna saknar också eget arbetsrum för undervisning och tvingas åka mellan många skolor om dagen för att undervisa. Detta leder till en stressig och påfrestande arbetssituation med ont om tid till planering.

Med tanke på den viktiga roll dessa lärare spelar borde beslutsfattarna istället för att skära ned försöka förbättra arbetssituationen för dem. En välorganiserad modersmålsundervisning skulle med all sannolikhet minska antalet elever som underkänns i skolans grundämnen.

Självklart måste det ställas krav på modersmålslärarna. Eftersom de skall fungera som en brygga för eleverna mellan det egna språket och svenskan räcker det inte enbart med kunskap i det specifika språket. Det krävs även kunskaper i svenska och de integrerade ämnena samt en gedigen pedagogisk utbildning.

Integrationspolitiken måste

börja redan i grundskolan. Det är hög tid att förstärka och integrera modersmålslärarens roll i den traditionella undervisningen. Det måste ligga i samhällets intresse att ge alla medborgare, oavsett om de är invandrare eller infödda svenskar, så bra förutsättningar som möjligt att utvecklas till självständiga, självsäkra och skapande individer.

Tara Twana ([email protected])

ARTIKELN HANDLAR OM

Tara Twana