Mejla

Ingvar Persson

Dags att klämma åt elnätsbolagen

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Foto: NICK UT / AP

Kammarrätten i Jönköping kommer inte att pröva om elbolagens höjningar av nätavgifterna har varit rimliga. För en vecka sedan sa rätten nej till att ta upp Energimarknadsmyndighetens invändningar.

Det innebär att förvaltningsrättens tidigare dom som gav elnätsbolagen rätt ligger fast.

I praktiken lär det betyda ytterligare minst två år av ökade avgifter för fastighetsägare och ökade vinster för elnätsbolagen. Och som kunder kan vi absolut ingenting göra.

Ingen marknad

Den lokala distributionen av elkraft är nämligen inte någon marknad. Det finns ett elnät, och en distributör. Allt oftare handlar det om något av de stora kraftföretagen. Och som alltid när monopol möter vinstintresse blir det kunderna som får betala.

De senaste sju åren har nätavgifterna stigit med upp emot 60 procent. Enligt kontrollmyndigheten är det betydligt mer än vad som motiveras av investeringar och andra kostnadsökningar.

Svaga regler

Efter beslutet i kammarrätten är det uppenbart att de regler som ska skydda fastighetsägare och andra elkonsumenter inte räcker. Privata ägarintressen kan helt enkelt inte få hålla konsumenterna som gisslan.

Nu ligger bollen hos regeringen och energiminister Ibrahim Baylan. För en månad sedan lämnade Energimarknadsmyndigheten över ett förslag till skärpta regler. Hade förslaget varit i kraft de senaste tre åren skulle elkostnaden för en normalvilla i dag kunnat vara 1 000 lägre per år.

Skorrar falskt

Elnätsbolagen är förstås rasande. Investeringsklimatet är hotat, förklarar de. Och upprustningen av nätet. Inga fler nergrävda eller stormsäkrade kablar.
Med tanke på bolagens vinster klingar det inte så lite falskt.

Juridiskt kan man säga att beslutet från kammarrätten i Jönköping för en dryg vecka sedan gav elnätsbolagen rätt. Politiskt och moraliskt visar det bara att dagens regler inte på långa vägar räcker för att skydda oss som konsumenter.

Det kommer att ta tid att få en ny reglering av elnätsföretagens framfart på plats. Baylan har talat om år 2020.

Så mycket större anledning att starta arbetet redan i morgon.


Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.


avIngvar Persson

ARTIKELN HANDLAR OM

Elbolag