ÅSIKT

Sverige har inte råd med ett nytt roskrig

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

2 maj 2013

Första maj

Första maj firades i skuggan av röda fanor och massarbetslöshet.

448 000 personer är nu utan jobb. Arbetslösheten ligger på 8,8 procent, och var fjärde ungdom går utan arbete. Enligt EU:s statistikbyrå, Eurostat, har elva länder i Europa lägre arbetslöshet än Sverige.

Det är inte konstigt att arbetar-rörelsens högtids- och kampdag 2013 handlade om jobben.

Lanserade nytt verktyg

Stefan Löfven befann sig i Malmö och lanserade där ett verktyg för att Sverige ska lyckas nå EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020.

Partiet tänker tillsätta en forskningskommission för att ta fram fakta och erfarenheter från länder som framgångsrikt bekämpat arbetslösheten. Lagom till val-året 2014 ska man komma med en slutrapport.

Det låter ju bra, och det kommer inte kosta många kronor.

Två andra socialdemokratiska toppspelare höll också tal i går, men på lite mer perifera orter: Magdalena Andersson i Norrköping och Karl-Petter Thorwaldsson i Stockholm.

Köper väljarna löftet?

De hade också med sig verktyg. Magdalena Andersson – som blivit en riktigt rolig talare – läste högt ur den social-demo--krat-iska skugg-budgeten: Fas 3 ska skrotas, det blir obliga-torisk sommarskola om man inte klarar gym-nasie-be-hör-ig-het-en och ingen ungdom ska behöva gå arbetslös längre än 90 dagar innan samhället erbjuder praktik eller utbildning.

Det är inte dålig politik.

Men räcker det för att någon ska köpa att Social-demokraterna faktiskt tror på sitt eget löfte om Europas lägsta arbetslöshet?

Vill satsa 70 miljarder

På Norra Bantorget i Stockholm stod LO:s Karl-Petter Thorwaldsson. Han hade med sig 70 miljarder kronor som han ville satsa för att få ner arbets-lösheten genom nyanställningar i offentlig sektor, infrastruktursats-ningar, barnbidragshöjningar och höjd a-kassa.

Om Social-demo-krat-er-na menar allvar med att Sve-rige ska ha lägst arbetslöshet i  EU skulle det behö-vas ett  sådant stimulanspaket. Enligt LO:s egen beräkning skulle en satsning leda till att arbetslösheten sjunker till sex procent.

Under 1980-talet bråkade LO:s Stig Malm med den socialdemokratiske finansministern Kjell-Olof Feldt om finanspolitiken.

Skulle det stramas åt eller satsas mer? Hur mycket marknadseko- nomiska reformer behövdes det? Och hur skulle egentligen statsfinanserna skötas?

Måste våga satsa

Rosornas krig kallades det då. Man förstår att det är bäddat för repris när Magdalena Andersson sjöng den strama finanspolitikens, den låga stats-skuldens och överskottsmålens lov.

Det duger inte.

När över 400 000 går utan jobb behöver Sverige en social-demokrati som inte är fast i 1990-talets ekonomisk- politiska fundamentalism, en socialdemokrati som vågar satsa.

avDaniel Swedin

ARTIKELN HANDLAR OM