Mejla

Anders Lindberg

Låt inte vinstuttag äventyra välfärden

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

25 oktober 2012. Vinst i välfärden.

Det började den 11 oktober 2011. DN ­hade läst den ansvarige läkarens bedömning av läget på Caremas verksamhet Koppargården.

”En död patient till följd av blodförgiftning orsakad av ett illa skött sår. Flera ­påtagligt ­undernärda patienter. Onödiga amputationer. Läkemedlen tar slut. Ett stort antal fallolyckor. Brist på både ­kompetens och personal.”

Väljarna vill ha bort vinsten

Ett drygt år senare börjar konsekvenserna av Caremaskandalen sjunka in. ­Majoriteten av väljarna vill inte att skatte­pengar avsedda för vård, skola och omsorg tas ut som vinster till ägarna. ­Regeringen beslutade i september att tillsätta en utredning om vilka krav som ska ställas på företag i välfärdssektorn. ­Göran Hägglund (KD) föreslog i SvD ­härom veckan en ”etisk plattform” som lösning.

Men de stora rubrikerna har Social­demokraterna stått för, trots att de varit nästan osannolikt otydliga i frågan sedan skandalen briserade för över ett år sedan. Men nu verkar partiet ha bestämt sig för en linje.

Till DN sa Stefan Löfven i går att det inte blir något tak för vinstuttag ur välfärdsföretag. I stället lyfte han fram större krav på öppenhet i bokföringen och att man bör införa meddelarskydd för anställda i dessa bolag.

Det är väl bra förslag i sig men räcker inte på långa vägar. Socialdemokraterna måste bli betydligt skarpare.

Reglering av vinstuttag löser inte alla problem med kvalitet i välfärden. Det är ofta en fråga om resurser och då går det inte att prioritera skattesänkningar hela tiden. Det krävs även en tydligare statlig styrning med nationella riktlinjer för kvalitet, liksom en fungerande tillsyn.

Men problemet med vinstintresse som drivkraft i välfärden är att det kan bli som i fallet med Carema. För att kunna betala­ ut vinster till ägarna måste man spara

i verksamheten och minska personalen vilket går ut över omsorg och livskvalitet för äldre och sjuka.

Titta på norsk modell

Det är ingen slump att Sverige är ett av få länder i världen som tillåter detta och Socialdemokraterna måste våga ta strid för att reglera marknaden för välfärdstjänster. Någon form av lagstadgad ­begränsning av hur mycket som ska ­kunna tas ut i vinst måste finnas.

En modell, som används i Norge, är att privata skattefinansierade verksamheter inte får ta ut vinst om de inte har lika hög personaltäthet som motsvarande verksamhet i kommunal regi. En annan ­modell är krav på återinvestering av överskott.

Riktigt vilken modell som passar för olika verksamheter kan säkert diskuteras. Men principen måste vara att pengar vi betalat i skatt till välfärden, också ska gå till välfärden.

Av: Anders Lindberg

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

ÄMNEN I ARTIKELN