ÅSIKT

Puerilt, sa Nuder

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Socialdemokraterna ska finna en ny ledning som tillsammans med partimedlemmarna kan forma framtidens socialdemokrati.

Den erfarna Lena Hjelm-Wallén leder valberedningen. Det känns tryggt. Hon är en klok och lyssnande person.

Valberedningen ska nu mejsla ut vilka kriterier som bör gälla för en ny s-ledare.

”... generellt måste personen ifråga kunna samla partiet, vara entusiastisk, kunna lyssna och driva på”, säger Hjelm-Wallén till Dagens Nyheter och tillägger att det krävs mer.

Det gäller att inte kriterierna blir så snäva att de utesluter de kvinnliga kandidater som finns.

Jag talade inför s-kvinnors möte i fredags. Kravet att nästa partiledare blir en kvinna är massivt bland kvinnoklubbisterna runtom i Sverige.

”Det handlar om rättvisa”, sa Veronica Palm från Stockholm, exempelvis.

Från tungt fackföreningshåll kommer liknande krav.

”Vi tycker också att det är hög tid att socialdemokraterna – så här ett halvsekel efter det att kvinnorna kom in ordentligt på arbetsmarknaden – får sin första kvinnliga partiledare”, skrev Ella Niia från Hotell- och restaurang och Hans Tilly från Byggnads på DN Debatt i helgen.

Tilly och Niia konstaterar att några av de mest kvalificerade möjliga framtida partiledarna i dag är kvinnor.

”Partiledaren bör i stor utsträckning bidra till att fler duktiga företrädare kommer fram. I partiet måste vi våga pröva nya förmågor och våga säga stopp och nej när det går fel”, skriver de.

För dem är det viktigare med ledaregenskaperna än att nya ledaren har en riksdagsplats. Det håller jag med om.

Längtan efter ett annat mer demokratiskt ledarskap är utbrett i dagens arbetarrörelse.

Det räcker inte med ett partiledarbyte. Det handlar om ett kulturbyte. Den grabbkultur som fanns runt Göran Persson bidrog till att tänkandet upphörde, att partiet inte längre fungerade som folkrörelse och att socialdemokratin blev tondöv inför folks vardagsfrågor.

Denna sidas skribent, Nisha Besara, säger i en intervju i senaste numret av tidskriften Arena:

”Hela det skikt av ryggdunkare som accepterat en ledarstil som inneburit att ingen vågat opponera sig, att det inte förts någon som helst diskussion i partiet, måste gå”.

Besara fortsätter med att efterlysa ett mer öppet ledarskap som eftersträvar ”högt i tak och ett tolerant klimat där människor vågar säga sin mening...”.

”Puerilt”, kommenterade socialdemokraternas ekonomiske talesman Pär Nuder i Ekots lördagsintervju. Så avfärdas en ung skärpt kvinna med att hon är ”barnslig”.

Tydligare än så kan inte den patriarkala maktkulturen uttryckas.

Om socialdemokratin vill förbli ett stort och folkligt parti med en stark politisk roll också i framtiden måste ett nytt sorts ledarskap ta vid.

Om socialdemokratin vill vinna valet 2010 kan inte den förlorande grabbkulturen tillåtas behålla greppet.

Kriterierna för nästa ledare bör handla om just detta. Det behövs ett lyssnande, demokratiskt, värdebaserat ledarskap som bygger gemenskap i stället för skyttegravar, som entusiasmerar och förmår vända folks oro för framtiden till tro på att ett annat samhälle och en annan värld är möjlig.

Det är dialogens kultur, inte ordergivningens.

Dialogens ledarskap provocerar gamla maktstrukturer. Just det modet måste sökas hos nya ledaren.

Jag vet att hon finns.

Helle Klein

ARTIKELN HANDLAR OM