ÅSIKT

En seger för det europeiska facket

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

12 december 2007 En intensiv kamp om att föra fram sin tolkning av domen från Luxemburg. Febril aktivitet från landets alla arbetsmarknadsorganisationer och myndiga kommentarer från arbetsmarknadsjurister och experter på EU-rätt.

Så skulle gårdagen kunna beskrivas. Och ändå, bara en förövning till den drabbning som kommer att bryta ut om en vecka, när domen i det så kallade Lavalmålet om Vaxholmskonflikten ska offentliggöras.

Men först dagens sakfråga. I oktober 2003 bestämde sig det finländska rederiet Viking för att flagga ut Rosella, som gick på linjen Helsingfors och Tallinn. Eftersom målet var att sänka besättningens löner protesterade facket så småningom genom att varsla om strejk. För detta fick det finländska sjöfolksförbundet stöd av sin international.

Rosella – en symbol

Sedan dess är frågan en domstolsföljetong, i Finland men också i Storbritannien och nu alltså i Luxemburg. För den europeiska fackföreningsrörelsen har Rosella blivit symbol för rätt­en att använda stridsåtgärder för att hindra att löntagare i olika länder spelas ut mot varandra. För arbetsgivarsidan en lika stark symbol för rätten till fri etablering, vilket i det här fallet just betyder rätten att spela ut anställda mot varandra.

Gårdagens dom från EG-domstolen slår fast att rätten till fackliga stridsåtgärder är grundläggande i EU. Fackliga aktioner får begränsa rätten till etablering, om de genomförs för att skydda de anställdas intressen.

Unionen ska, med domstolens ord, inte bara främja den inre marknaden utan också ”sysselsättning och socialt skydd”. Samtidigt menar domstolen, på tvärs med den fackliga synen, att rätten till konflikt kan inskränkas av EU.

Använda medling

Domstolen slår också fast att strejkvapnet måste användas med omsorg. Facket har ett ansvar för att andra ”mindre ingripande” åtgärder ska prövas först.

I klartext: före en strejk måste man försöka komma överens, till exempel genom förhandlingar och medling.

Inget av detta utmanar den svenska arbetsrätten. Och skulle också domen i Vaxholmsmålet, utannonserad till nästa vecka, gå på samma linje är det svårt att se hur EU-rätten ska kunna användas för att begränsa de svenska fackens rätt att försvara sina avtal.

Det hindrar inte att det finns krafter som kommer att försöka. Svenskt Näringsliv läser, inte överraskande, in begränsningar av konflikträtten i domen och hoppas på den brittiska domstolens utslag. Och kanske signalerar det hur domen från Luxemburg bör tas emot. Som ett tecken på att försvaret av arbetstagarnas rättigheter, också inom ramen för EU-systemet, lika mycket är en fråga om politik och opinion som om juridik och fördrag.

Och Rosella? Hon seglar fortfarande under finsk flagg, och finländsk besättning. Och hon tjänar bra med pengar till rederiet.