ÅSIKT

Bra rutet av Östros

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: LARS ROSENGREN Thomas Östros brev till Bryssel osade svavel.
LEDARE

Det osar svavel om brevet till Bryssel. Näringsminister Thomas Östros väljer orden med behärskat raseri. ”Jag finner det märkligt att du så tydligt förklarade att kommissionen ska intervenera mot Sverige”, skriver han till Charlie McCreevy. EU-kommissionärens uttalanden om byggkonflikten i Vaxholm visar att han inte förstår den svenska arbetsmarknaden. Om kommissionen följer samma linje kommer Sverige att bli mer negativt till EU:s tjänstedirektiv.

Ord och inga visor. Samtidigt pågår förhandlingarna om det kontroversiella direktivet för fullt. Östros har goda möjligheter att framföra sitt budskap när han i morgon träffar EU-kollegorna.

Sverige driver på

Hittills har Sverige drivit på för ett tjänstedirektiv, samtidigt som regeringen vill ändra enskilda delar. Förra veckan presenterade näringsdepartementet ett genomarbetat förslag om jobben. Svenska regler ska gälla vid arbete här.

EU-parlamentet närmar sig en liknande ståndpunkt. Till och med den konservativa EPP-gruppen verkar beredd att kompromissa. Mycket kan fortfarande hända, men det är tydligt att de fackliga protesterna lett till resultat.

På andra områden är skillnaderna större. Fortfarande tvistar förhandlarna och parlamentarikerna om grundbulten i direktivet, ursprungslandsprincipen. Även om jobben undantas kan det leda till stora förändringar om företagen bara behöver följa lagarna i sina hemländer.

Socialistgruppen i EU-parlamentet har tidigare velat stryka principen helt. Nu finns det drivor av utkast i korridorerna om hur en kompromiss kan se ut. Samma sak gäller i förhandlingarna mellan medlemsländerna.

Självklart första steg

Hittills har den svenska regeringen varit alldeles för positiv till ursprungslandsprincipen. Fortfarande finns det inte någon heltäckande konsekvensanalys. Konsumentskyddet och företagens miljöansvar är två områden där svenska lagar kan undergrävas.

Starka krafter inom EU menar att tjänstedirektivet ska gå före regler på andra områden. Miljöminister Lena Sommestad och konsumentminister Ann-Christin Nykvist skulle dessutom få det svårare att höja EU:s ambitioner.

Näringsministern driver frågan om jobben på ett utmärkt sätt. Thomas Östros framstår alltmer som en av regeringens skickligaste Europapolitiker. Då borde det väl också vara möjligt att tänka om och se till att värna konsumentskyddet och miljön.

Ett första steg borde vara självklart. Det behövs en snabb offentlig remissbehandling av det nya tjänstedirektiv som nu börjar avteckna sig. Innan besluten i praktiken redan är tagna.

ME