Ledare

Stackars Stockholm

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

maktmaffia Släktskap, kärleksrelationer och gammal vänskap utgör en central del av konflikterna inom socialdemokratins Stockholm.

maktmaffia Släktskap, kärleksrelationer och gammal vänskap utgör en central del av konflikterna inom socialdemokratins Stockholm.

LEDARE

Privata lojaliteter, familjeband och personliga relationer har alltid betydelse när människor samarbetar. Personkemi, som det brukar heta.

Och ju längre samma människor samarbetat desto djupare spår avsätter de personliga lojaliteterna.

Det gäller också där makt utövas, och det är inte alltid dåligt. Familjeföretag kan hållas uppe av den gemensamma traditionen, ömsesidigt förtroende kan ge kreativiteten kraft.

För politiken, eller i alla fall för demokratin, utgör dock de privata lojaliteterna, de slutna nätverken och sammanblandningen mellan det privata och det offentliga ett problem.

Ingen smickrande bild

Demokratin ska representera alla. Då kan det inte vara ett krav att tillhöra rätt familj eller att ha rätt kontakter. Sådant tillhör det fördemokratiska politiska systemet.

I en serie artiklar har Aftonbladets Peter Kadhammar kartlagt socialdemokratins ständigt bråkande företrädare i Stockholm. Släktskap, kärleksrelationer och gammal vänskap utgör en central del av politiken, och konflikterna.

Det är ingen smickrande bild. Någon talar till och med om ”maffia”.

Inget unikt

Problemet är inte bara arbetarrörelsens.

”Från Unga örnar till Fonus” brukar Lars Leijonborg säga när han ska beskriva socialdemokratin. Han borde veta. Som inget annat parti har folkpartiet under årtionden präglats av familjeband och tätt sammanflätade nätverk. Leijonborg har haft dem både med sig och mot sig.

Uttrycket ”bunkergäng” uppfanns av moderaterna och Maud Olofssons dramatiska förändring av centerns politik skulle knappast kunna passera utan den trovärdighet det ger av att ha vuxit upp i Thorbjörn Fälldins skugga.

Världens enda supermakt styrs till och med av en son som är upptagen med att avsluta det hans far påbörjade.

Problemet är inte unikt för socialdemokratin, ändå är familjeband och personliga lojaliteter ett speciellt problem i arbetarrörelsen.

Måste återupprättas

Socialdemokratin är från början ett folkrörelseparti. Det ställer krav, på folklighet och förändring. Ett folkrörelseparti måste vara öppet, en väg att kanalisera åsikter och missnöje som annars inte hade nått maktens rum.

I alltför mycket ser vi motsatsen till det i dag, i alla fall i Stockholm.

Folkrörelsetraditionen måste återupprättas, samarbetet med den fackliga rörelsen få modernare former och det personliga engagemanget ges en större plats.

En oöverstiglig uppgift?

Kanske, men inte desto mindre en alldeles nödvändig uppgift, för socialdemokratin, Stockholm och demokratin.

IP

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!