Ledare

Ett test för vår svenska modell

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vaxholm 2004 Bygget av en skola sattes i blockad av svenska fackföreningar. Den fackliga konflikten har mer eller mindre pågått sedan dess. Sven Otto Littorin vill i och med det nya regelverket Lex Laval lägga saken till handlingarna – men spelet är inte slut än.
Vaxholm 2004 Bygget av en skola sattes i blockad av svenska fackföreningar. Den fackliga konflikten har mer eller mindre pågått sedan dess. Sven Otto Littorin vill i och med det nya regelverket Lex Laval lägga saken till handlingarna – men spelet är inte slut än.

LEDARE

Sedan en månad gäller de nya reglerna för fackliga stridsåtgärder mot utländska företag, Lex Laval. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin hoppades nog att det skulle bli slutpunkten på Vaxholmskonflikten som sedan vintern 2004 gått som en följetong genom domstolar, utredningar och politiska debatter.

Byggnadsarbetarförbundet satte ombyggnaden av en skola i Vaxholm i blockad för att de lettiska arbetarna skulle omfattas av svenska kollektivavtal. Processen efteråt har prövat de nya Moderaternas stöd för den svenska modellen och kollektivavtalen. Nu tänkte arbetsmarknadsministern lägga saken till handlingarna.

En rödgrön valfråga

Så blir det inte. Oppositionen har lovat göra lagen till valfråga. De anser att Littorin inskränkt fackens handlings-utrymme mer än han i EU-rättens namn behöver.

Också rättsprocessen fortsätter. Det skrevs en smula historia i förra veckan när LO överklagade Arbetsdomstolens beslut att döma fackförbunden Byggnads och Elektrikerna att betala miljonskadestånd. Domstolen menar att de fackliga organisationerna borde ha insett vad varken domstolen själv eller den svenska regeringen insåg, nämligen att EG-domstolen skulle komma fram till att svenska lagar stred mot EU-rätten.

LO kritiska mot domen

Facken menar att domen är klart felaktig och att domstolen begått grova fel. Nu vill LO att Högsta Domstolen prövar

saken. Något motsvarande har inte hänt i modern tid.

Arbetsdomstolen har ända sedan den inrättades – trots fackliga protester – spelat en nyckelroll i det svenska kollektivavtalssystemet. Den är grunden för vår ordning med avtal och fredsplikt. Här prövas tvister som arbetsmarknadens parter inte kunnat lösa i förhandlingar. Specialdomstolen blir en sista instans i det juridiska system som tusentals förhandlingar mellan fack och arbetsgivare på sätt och vis utgör.

Viktig högsta instans

Utan dessa skulle svenska domstolar fyllas av tvister om arbetslivet. Förhandlingssystemet bygger på att parterna kan respektera den högsta instansen. Även om LO försäkrar att protesten riktar sig mot en dom – inte mot domstolen – har EG-domstolens beslut i Lavalmålet skadat Arbetsdomstolens auktoritet. Miljonskadeståndet gjorde bara saken värre.

Vaxholmskonflikten har blivit ett test på den svenska arbetsmarknadsmodellens förmåga att fungera i en europeisk rättsordning. Hittills har resultatet inte varit lovande.

Det är inte bara Sven Otto Littorin som borde vara oroad.

IP

Publisert:

Aftonbladet

/

Ledare

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.

Ja, tack!