Acta riskerar människors liv

”Människor i fattiga länder kommer dö av sjukdomar det finns bot för”

DÖDLIGT AVTAL Läkare utan gränser varnar för att Acta skulle kunna strypa tillgången till billig medicin i tredje världen. Det kan leda till dödlig utgång för barn som ettåriga Ncedo Masango.

Acta är ett handelsavtal som syftar till att motverka pirat­kopiering. Det kan låta rimligt, men i förra veckan skickades frågan till EU:s domstol för att se om Acta bryter mot yttrande­friheten och dataskyddet.

Men det finns fler allvarliga invändningar. Acta riskerar att begränsa tillgången till billiga och lagliga mediciner i tredje världen.

Den varningen kommer från en av världens mest respekterade organisationer, Läkare ­utan gränser. Både läkemedelslobbyn och EU-kommissionen viftar bort larmet. De vill till varje pris genomföra Acta.

170 000 patienter

Men det finns anledning att lyssna. Läkare utan gränser vet nämligen vad de pratar om. De behandlar själva bland annat 170 000 hiv-patienter i 19 länder.

Konkurrensen från lagliga men billigare mediciner har minskat priserna betydligt. Det handlar om lagliga kopior av mediciner vars patent gått ut, så kallad generika. I dag kommer exempelvis 80 procent av medicinen till de 6,6 miljoner människor som behandlas för hiv i fattiga länder från billiga indiska tillverkare.

Tvingas att gå med

Men läkemedelsindustrin i väst vill inte ha denna konkurrens och har via de internationella reglerna för frihandel försökt begränsa den. EU-kommissionen har sedan flera år via direkta förhandlingar försökt begränsa produktionen av billiga mediciner i Indien. Sedan sex år har läkemedelsjätten Novartis drivit en rättsprocess mot Indiska ­staten i syfte att minska konkurrensen mot deras produkter.

Tillsammans med redan gällande avtal och det frihandelsavtal som just nu förhandlas mellan EU och Indien riskerar Acta att begränsa hela den ­indiska generikaindustrin. Konsekvensen blir mindre konkurrens och att de billiga ­medicinerna försvinner.

Acta kommer från början ­bara att gälla i EU, Nordamerika, Japan, Australien och några länder till. Men avsikten är självfallet att det ska bli ett globalt avtal.

Genom den makt väst har över världshandeln kommer successivt även länder som inte vill delta, som Indien och länder i tredje världen att tvingas med. Så brukar det gå till. Det är det som ibland kallas EU:s ”mjuka” makt. Med handel, bistånd och diplomati kan man tvinga en svagare part till anpassning.

Ett beställningsjobb

Självfallet behövs patent för att det ska vara lönsamt att forska fram ny medicin. Men ­läkemedelsindustrin lyckas år efter år göra storvinster med nuvarande regelverk. Acta är helt enkelt bara ytterligare ett beställningsjobb från ett starkt ekonomiskt särintresse. Och det bör ses som just det.

Väldigt många människor riskerar dö i sjukdomar som mänskligheten redan har bot för, därför att de inte längre har råd med medicin.

Det är svårt att se hur ännu högre vinster i läkemedelsindustrin är värda det priset.

Följ ämnen i artikeln