ÅSIKT

Löfven bör backa om id-kontroller

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
LEDARE

Detta verkar ärligt talat inte särskilt genomtänkt

1 av 2 | Foto: Foto: KRISTER HANSSON
Mer kontroll Polisen kontrollerar flyktingar på Hyllie station. I framiden ska kontrollen ske på färjor, bussar och tåg.

Regeringen backade i går från idén att göra det möjligt att stänga Öresundsbron. Det var klokt.

Lagrådet, med några av Sveriges högsta jurister, gav hård kritik i måndags.

- Det stora problemet är att man inte respekterar grundlagens krav på en ordentlig beredning av lagstiftningsärenden. Lagstiftning är en svensk stolthet och detta bryter mot våra traditioner, sa Bo Svensson, ledamot av Lagrådet och tidigare ordförande i Högsta domstolen.

Ridå.

ID-kontroller

Först vidhöll regeringen förslaget trots Lagrådets kritik men sedan Moderaterna backat gick luften ur. Regeringen vill dock fortfarande införa de omstridda ID-kontrollerna i kollektivtrafiken.

Men Lagrådets kritik gäller lika mycket ID-kontrollerna som Öresundsbron.

Sveriges Bussföretag, som representerar branschen och alltså de som direkt berörs har lämnat ett skriftligt svar som är ännu mer kritiskt än Lagrådet.

"Det är inte rimligt att transportören ska utföra polisiära uppgifter och dessutom stå för dessa kostnader med risk för höga sanktionsavgifter." skriver de och avstyrker förslaget.

Ta på allvar

Sveriges Bussföretag anser att regeringen genom den korta remisstiden "underminerat" de krav grundlagen ställer på att berörda ska kunna lämna synpunkter.

"Huvudproblemet är hur bussföraren ska kunna avgöra att resenären har en giltig identitetshandling eller att åldersbestämma att en person i sällskap verkligen är under 18 år."

Bussförarna blir i praktiken den nya gränspolisen. Det vill de inte.

Kostnader vältras över

"Bussförare saknar idag kunskap och utbildning om identitetskontroll. Inte heller finns det utrustning på bussen att avgöra identitetshandlingarnas äkthet." skriver de nästan syrligt.

"Ingen som helst kostnadsuppskattning görs för förseningar, minskat resande och ökat personalbehov. Inga samhällsekonomiska kalkyler eller effekter för handeln eller turism redovisas."

Facken kritiska

I går gick även LO-distriktet, TCO och Saco i Skåne, tillsammans med övriga fack i Öresundsregionen ut och protesterade.

"Precis som företrädare för lokal politik och det lokala näringslivet så ser vi mycket allvarligt på hur detta hotas av hastigt framtagna och illa genomtänkta politiska förslag på nationell nivå i de båda länderna." skriver de i ett gemensamt uttalande.

Regeringens förslag verkar ärligt talat inte särskilt genomtänkt.

4 januari

Tanken är att ID-kontrollerna på tåg-, färje- och busstrafiken över Öresund ska träda i kraft 4 januari.

Risken är att Öresundsregionen klipps av på mitten på grund av förseningar och trafikkaos, vilket skulle påverka många. Sådana förslag behöver självfallet utredas och diskuteras ingående.

Samma kritik från Lagrådet som fått regeringen att släppa förslaget om Öresundsbron gäller även beredningen av ID-kontrollerna.

Stefan Löfven borde lyssna på synpunkterna från de som berörs och dra i bromsen nu.

Anders Lindberg