Småborgarna vill förstatliga saker

En gång i tiden hade SSU i Stockholm som slogan ”förstatliga och förbjud”.

Dåtidens radikala ungsossar hade nog höjt en aning på ögonbrynen om de vetat att just Kristdemokraterna och Folk­partiet skulle sno deras politik.

Och, vilket är ironiskt, att vilja för­statliga saker är numera ett uttryck för att vrida politiken åt höger snarare än åt vänster.

I går lade Kristdemokraterna sin budget­motion där ett av förslagen är att för­statliga sjukvården.

Ungefär samtidigt kom den senaste ­Pisa-sågningen av Sveriges utbildnings­väsende. Folkpartiets lösning är som vanligt­ att förstatliga skolan.

En slags politisk trollformel

Det handlar om precis de områden respektive parti under åtta år ansvarat för i regeringen som nu är så misskötta att Stefan­ Löfven och övriga statsråd måste ta direkt kontroll över driften.

Ronald Reagan sa en gång att de mest skrämmande orden på engelska är ”Jag är från regeringen och är här för att hjälpa­ dig”.

Dagens små borgerliga partier ser tvärtom staten som en slags politisk troll­formel. Bara uttala ordet ”för­statliga” så löser sig allt.

Kristdemokraterna och Folkpartiet har en poäng i att staten skulle behöva styra mer på vissa områden. Avregleringen och marknadstänkandet har gått alldeles för långt. Vi skulle exempelvis behöva nationella regler som höjer kvaliteten och minskar möjligheterna för oseriösa aktörer att ta ut skattepengar ur välfärden ner i privata­ fickor.

Ny administrativ indelning

Men det är inte dessa problem krist­demokrater och folkpartister vill komma åt. Det är inte marknaden som ska få mindre­ makt, utan väljarna i kommuner och landsting.

Det säger en del om borgerlighetens kris att den bästa nya idé de kan åstadkomma handlar om organisation och inte­ innehåll. Dessutom är det faktiskt svårt att se hur alla de komplexa problem välfärden står inför skulle lösas av en ny administrativ indelning.

”Förstatliga” fungerar nog bättre på ett förstamajplakat än som praktisk politik.

Men välkomna i tåget.

Följ Aftonbladet Ledare på Facebook för att diskutera vidare och hitta andra spännande ledartexter.