Saco kräver sänkt skatt

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

krossa myten Det är dags att krossa myten att akademisk utbildning är en garanti för jobb, säger Anna Ekström, Sacos första kvinnliga ordförande. Här visar hon upp sitt stöd för för lika lön mellan könen.
Foto: HANNA TELEMAN
krossa myten Det är dags att krossa myten att akademisk utbildning är en garanti för jobb, säger Anna Ekström, Sacos första kvinnliga ordförande. Här visar hon upp sitt stöd för för lika lön mellan könen.

I dag inleder Saco sin kongress i Stockholm. Det är en akademikerorganisation i med- och motvind som kongressar.

Till det positiva hör att medlemmarna har fått bättre privatekonomi. Från 1970 till -95 var akademikerna de stora förlorarna på arbetsmarknaden, redovisas i en Saco-rapport. Sedan vände det. Inte minst lågavlönade kvinnor med lång utbildning, som till exempel socialsekreterare och andra inom den kommunala sektorn, har fått ordentliga lönelyft.

Rekordhög arbetslöshet

På minussidan väger arbetslösheten tungt. Den har aldrig varit högre i modern tid. Från våren 1994 till april i år har antalet öppet arbetslösa akademiker med minst två års högskoleutbildning ökat med nästan 100 procent. Över 70 000 akademiker är arbetslösa.

Trots det är det ett offensivt Saco som drar upp riktlinjerna för framtiden på kongressen. I programmet ”Färdriktning” ligger tyngdpunkten på fem huvuduppgifter, bland annat att verka för tillväxten i samhället, att slå vakt om kollektivavtalen och slåss för en lönepolitik som premierar prestationer, kunskaper och ansvar. Saco vill också ha skatte- och socialförsäkringssystem som gör det mer lönsamt att arbeta och utbilda sig .

Många särintressen

Organisationen lovar att inte vara en megafon för särintressen utan en kraft för allmänintresset. Intressant att det sägs. Sverige har alldeles för gott om särintressen som blockerar både varandra och allmänintresset.

Nyligen presenterade Saco också en skatterapport ”Brant skatt – skatten på arbete”. I den är kritiken mot att vi fjärmat oss från principerna i ”århundradets skattereform” stark.

Där sägs att en stor majoritet av medborgarna bara ska betala kommunalskatt, och att alltså högst 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt samt att ingen ska betala mer än 50 procent i marginalskatt. Det har aldrig infriats, skriver Saco som kräver att skatterna sänks och justeras så att den så kall-

ade 15/50-principen återupprättas.

Saco anser att det är just skatten på arbete som är

viktigast att sänka. En princip det är lätt att hålla med om men svårt att förverkliga, eftersom skatten på arbete i dag ger statskassan över 800 miljarder kronor, ungefär två tredjedelar av de totala skatteintäkterna.

Ommöblering av skatter

Att marginalskatter och marginaleffekter av skatter och bidrag blivit så stora är ett bekymmer och 15 år efter skattereformen behövs nu en genomgripande skatteutredning. Finansminister Pär Nuder har också utlovat en sådan. De borgerliga partierna med undantag av kristdemokraterna har dock tackat nej till att delta. Kanske kan Saco pusha på dem eftersom organisationen vill se sänkta skatter, ett kärt borgerligt krav.

Att nämnvärt sänka det totala skattetrycket är orealistiskt med tanke på den demografiska utveckling vi står inför. Däremot står en ommöblering av skatterna högt på önskelistan och där platsar också Sacos krav på att det är just skatten på arbete som är viktigast att sänka.

LA

Publicerad:

Ledare

Prenumerera på Ledarredaktionens nyhetsbrev

Få Sveriges bästa opinionsjournalistik med hjärtat till vänster direkt i din mailbox.